Kavramsal fotoğrafçılık  kavramsal sanat akımının bir parçası olarak gündeme gelmiştir. Kavramsal sanat terimi alışageldiğimiz sanat eserlerinin farklı bir şekilde gösterilmesine verilen addır.  Bu akım 1960’lı yıllarda başlamıştır ve fikir...