Yeni yapılan bir araştırmada hayata iyimser bakan kadınlarda kalp hastalığı oranı daha az bulundu.Çalışmada kalp hastalığı olmayan ve menopozda olan 97.000 kadın incelendi. Kadınlara iyimserlik, kötümserlik, saldırganlık davranışlarını değerlendirmek için...