Sağlıklı sperm üretimi için testislerin ısısının, vücut ısısından 1.5-2 derece daha düşük olması gerekir. Bu nedenle testis torbaları vücut dışında bulunur. Testis torbalarının inmemesi durumunda ise vücut ısında kalan...