Kimseler farkında değil ama toplumsal olarak büyük bir felakete doğru hızla ilerliyoruz. Toplumu toplum yapan ve yeni hayatların başlamasını sağlayan kadın erkek ilişkileri büyük bir hızla banelleşiyor ve basitleşiyor....