Ağız kanserlerinin çoğunluğunun 45 yaşın üzerinde ortaya çıktığı ve erkeklerde oluşma olasılığının kadınlara oranla iki kat fazla olduğu bildirildi. Türk Dişhekimleri Birliği’nden (TDB) alınan bilgiye göre, ağız kanserlerinin oluştuğu...