Doğrudan Yabancı Yatırım Hakkında Genel Değerlendirme

Sanayi devrimini izleyen liberalleşme ve küreselleşme hareketi ile birlikte, ülkeler arasındaki sınırlar neredeyse ortadan kalktı. DYY’nin temel nedenleri istihdamı teşvik etmek, verimliliği arttırmak, yeniliği teşvik etmek, teknoloji transferini sağlamak ve ekonomik büyümeyi arttırmaktır. Böylece, iki taraflı kazan-kazan sağlandı. Bu, DYY’nin en büyük cazibesi. Ekonominin gelişmekte olan ülkelerde patlamasını sağlayan DYY, süreklilik olmadığı sürece en büyük kanıtı 2008 mali krizidir. Çünkü gelişmekte olan ülkeler krize en büyük darbeyi aldılar. Örneğin, gelişmekte olan ülkelerin net DYY ve FPA değerleri düşmüştür. Ancak gelişmiş ülkeler zarar gördü, ancak çok geç olması halinde potansiyellerine ulaştı. 1980’den sonra hızla yayılan bu küreselleşme nedir?

 Küreselleşmenin ilk adımı yasal yükümlülükleri yerine getirmektir. Bir sonraki yatırımcı güven, barış ve istikrar bekliyor. Bir sonraki adım teşviklerdir (vergi indirimi gibi). Teknoloji ve know-how transferi ile artan sermaye, sermayenin nakit akışını da etkiledi. Örneğin, 2007 yılında 13,2 milyar ABD doları olan uluslararası doğrudan yatırım girişleri 2007 yılında 1,87 trilyon ABD dolarına yükselmiş ve 2007 yılına kadar devam eden olumlu eğilimler 2008 mali krizinden olumsuz etkilenmiştir. Bu nedenle, Avrupa’nın değerinde yatay bir seyir sürdüren ülkeler sadece gelişmiş ülkelerdir. Gelişmekte olan ülkeler belirgin bir düşüş yaşadı. Anlaştığımız ülkelerin neredeyse tamamı, doğrudan yabancı sermaye çıkışları ve girişleri ile pozitif bir korelasyona sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri en büyük yatırımı aldı. Detaylı raporlara baktığımızda, en önemli detay sınır komşularının finansal detayları çok gelişmiştir. Komşular her zaman DYY ve FPI tablolarında en büyük payı alırlar.

Genel olarak, yatırım sorularına bakarsanız bu sorulara cevap verilmelidir: Kişi başına düşen GSYİH ve GSYİH yüzdesi nedir?

Enflasyon ve faiz oranları nelerdir?

Ar-Ge’ye kaç yatırım yaptılar?

İş ve finans dünyası için stratejik bir yer var mı?

Önde gelen endüstriler nelerdir?

Ülkenin kaç üniversitesi var?

GSYİH yüzdesi olarak üretim sektörü nedir?

Güvenilir yasal sistem, politik istikrar ve yatırımcı dostu vergilendirme sistemi var mı?

Yatırımların etkilerine bakarsak:

İnsanlar ve döviz için yeni iş fırsatları.

Azalmakta olan işsizlik oranının olumlu etkileri

Büyüme ve ülkenin gelişimi

Ülke içi büyümenin artırılması

Altyapıya olumlu etkiler Teknoloji ve know-how aktarımı

Son zamanlardaki tablolardan çıkarılan yorumlar kısaca nelerdir?

Tablolardaki net rakamlardaki son artışın temel nedeni, krizden sonra ortaya çıkabilecek riski ortadan kaldırmaktır. Ancak son zamanlarda, Çin’in net değerindeki sıçrama bize Çin’in çoğu pastayı alacağını söylüyor. Fakat dünya artık liberalleşmeden, küreselleşmeden ve özelleşmeden kaçarak muhafazakar olmaya başlıyor. Bunu, Amerika’da Texas Capital’in son seçimlerde Küresel Sermaye’ye karşı kazandığı zaferden okuyabiliyoruz.

https://www.delinetciler.net/portal/wp-content/uploads/2018/09/yababci-yatirim.jpghttps://www.delinetciler.net/portal/wp-content/uploads/2018/09/yababci-yatirim-150x150.jpgFatih ELTUNBilimDoğrudan Yabancı Yatırım Hakkında Genel Değerlendirme Sanayi devrimini izleyen liberalleşme ve küreselleşme hareketi ile birlikte, ülkeler arasındaki sınırlar neredeyse ortadan kalktı. DYY'nin temel nedenleri istihdamı teşvik etmek, verimliliği arttırmak, yeniliği teşvik etmek, teknoloji transferini sağlamak ve ekonomik büyümeyi arttırmaktır. Böylece, iki taraflı kazan-kazan sağlandı. Bu, DYY'nin en büyük cazibesi. Ekonominin gelişmekte...Bilgisayar, Moda, Teknoloji, Sinema, Bilim, Tarih, Haber üzerine sınırsız bilgiyi sizlere sunuyoruz.  Biz interneti takip ediyoruz.Bizimle Kalın...