Bu yazımda hemen hemen herkesin bir kez de olsa mutlaka düşündüğü bir konuya değinmek istiyorum. Zira inancınız ne olursa olsun, hangi dine tabi olursanız olun bu sorunun cevabı bir şekilde herkesin ilgisini çekmiştir…

Allah'ın Varlığını Nasıl İspatlarız? 1

Bu soruya cevap aramanızın bir kaç sebebi olabilir. Bu arayış belki birilerinin inancını belki de kendi inancınızı kuvvetlendirmek içindir. Belki inanmamaya karar veren birisinin kendini rahatlatma çabası olabilir. Allah’ın varlığını ispatlama çabası veya isteği hangi amaçla ortaya çıkmış olursa olsun geleceğiniz her yer hep aynıdır. Allah inancı yani her şeyi yaratan bir güç olduğuna inanmak adı üzerinde tamamen bir inançtır. İnanç sözcüğünün de kelime anlamı ” bir düşünceye çok sağlam bir biçimde, içten, gönülden bağlı bulunma, güvenle doğru sayma, inanma. ” dır. Yani ispatlamamış fakat bizlerin doğru olarak saydığımız her şeyin adıdır inanç.

Evrende var olmak kavramı en basit şekliyle “bir yer kaplamak” kavramına bağlıdır. Bundan dolayı bir şeyin var olabilmesi için evren içinde bir hacme yani bir kütleye sahip olması gerekmektedir. Var olduğunu bilimsel olarak kabul ettiğimiz canlı, cansız; küçük, büyük; katı, sıvı, gaz her şeyin bir hacmi vardır.

Durum böyle olunca üç büyük din için özellikle de İslam için şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İslama göre Allah zamana ve mekana bağlı değildir. Yani bir kütlesi ve bir hacmi yoktur. Ve bizim tabii olduğumuz zamana da bağlı değildir. Yani maddesel olarak yoktur. O zaman nasıl kanıtlayacağınız Allah’ın varlığını?

Tabii ki kanıtlayamacağız. Peki ya kanıtlanabilseydi ne olurdu? O zaman da inancın yani İslamın bir fonksiyonu kalmazdı. O zaman inançtan değil bilimsel bir gerçeklikten bahsederdik ki o zamanda İslam’a göre bu hayatın sınav olduğunu gerçeği ortadan kalkardı. İslam’a göre sürekli Allah’ı zikreden ve ibadet eden meleklerden bir farkımız kalmazdı.

Bu durumda Allah’ın varlığının ispatı, kurulan düzenin bozulması anlamına gelmektedir. Yani inancımız bile bu ispata izin vermemektedir.

Peki Allah’ın yokluğunu kanıtlayabilir miyiz?

Bilim olaylara maddesel olarak bakar. Ve Allah dediğimiz varlık maddesel bir varlık değildir. Bilim Allah’ı bizim inandığımız şekilde ele alırsa, Allah’ın varlığını veya yokluğunu ispat edebilmesi için tüm evreni, içindeki tüm varlıkları ve olayları araştırıp tanımlaması gerekmektir. Hatta sadece evreni değil, evreni içinde tutan yapıyı da tanımlayabilmelidir. Bu durumda şimdilik mümkün görünmemektedir. Benim şahsi kanaatime göre de hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Çünkü evren bizim anlayabileceğimiz ve çözebileceğimiz bir yapı değildir.

Bilim Allah’ı Bizim İnandığımız Gibi Değerlendirebilir mi?

Bilim ispatlar üzerine kurulu bir yapıdır. Öyle de olmalıdır. Bilim bilgilerin doğrulu üzerine hareket eder ve gelişir. Bir bilginin doğruluğuna inanarak gelişimine çok fazla devam edemez. Zira herkes birtakım inançlara sahiptir. O yüzden toplumlar içinde inançlar kişisel bilim evrensel olarak kabul görür.

Diğer bir konuda bilimin amacıdır. Evrensel bilimin amacı Allah’a ulaşmak değildir. Allah inancı olan bir bilim adamının bilimsel tüm çalışmalarının amacı Allah’a yakınlaşmak ve Allah’ı tanımak olabilir. Fakat bilim kavramının tümü için bundan bahsetmek mümkün değildir.

Sonuç olarak geldiğimiz noktada Allah’ın varlığını veya yokluğunu ispat etmek mümkün değildir. İşte tam da bundan dolayı inanç kavramı ortaya çıkmaktadır. Her kim olursa olsun Allah’ın varlığı ile ilgili konularda inanç kavramını kullanmaktan başka bir çaresi yoktur. Allah’ın varlığını kabul eden biri Allah’ın var olduğuna inanmış, Allah’ın varlığını kabul etmeyen kişi de Allah’ın olmadığına inanmıştır.

Bilim bu konunun tamamen dışında olan bir yapıdır. Bilim insanoğlunun ürettiği ve geliştirdiği bir yapı olduğunu için yaratıcı kavramı üzerine yorum yapamaz.

https://www.delinetciler.net/portal/wp-content/uploads/2019/02/Big-Bang-Alllahın-Varlığının-İspatı.jpghttps://www.delinetciler.net/portal/wp-content/uploads/2019/02/Big-Bang-Alllahın-Varlığının-İspatı-150x150.jpgFatih ELTUNBilimBu yazımda hemen hemen herkesin bir kez de olsa mutlaka düşündüğü bir konuya değinmek istiyorum. Zira inancınız ne olursa olsun, hangi dine tabi olursanız olun bu sorunun cevabı bir şekilde herkesin ilgisini çekmiştir... Bu soruya cevap aramanızın bir kaç sebebi olabilir. Bu arayış belki birilerinin inancını belki de kendi inancınızı...Bilgisayar, Moda, Teknoloji, Sinema, Bilim, Tarih, Haber üzerine sınırsız bilgiyi sizlere sunuyoruz.  Biz interneti takip ediyoruz.Bizimle Kalın...
Allah'ın Varlığını Nasıl İspatlarız? - Delinetciler Portal
Allah'ın Varlığını Nasıl İspatlarız? 2
Sonuç olarak benim şahsi düşünceme göre Allah'ın varlığının veya yokluğunun sorgulanması tamamen kişisel ve duygulara dayanan bir süreçtir. İnanma arzunuz var ise bunu kırmak için kendine kanıt aramak tamamen anlamsızdır ki böyle bir kanıt bulamazsınız.
Editor's Rating:
5