Art İzlenimcilik Nedir?

2010-05-13 15:09 ARWEN
Fransa'da, İzlenimciliğin kurallarına tepki olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru doğdu. Art İzlenimcilik'in temsilcileri olan sanatçılar, sanat yaşamlarına izlenimcilikle başlamışlardır. Ancak bu izlenimcilik akımının kimi sınırlamalarını aşmak ve resimlerine kendi kişiselliklerini katmak istiyorlardı.
Zamanla kişisel anlatım resimlerine yansıdı. İzlenimciliğin canlı ve parlak renkleri yanında, gelenekselin dışına çıkan konu anlayışı da bu sanatçıları etkilemeyi sürdürdü.
Art İzlenimcilik daha sonra yerini fovizm ve kübizm'e bırakarak bu yeni akımlara da öncülük etmiştir.

Başlıca temsilcileri

  • Paul Cezanne (1839-1906)
  • Georges Seurat (1859-1891)
  • Paul Signac (1863-1935)
  • Vincent van Gogh (1853-1890)
  • Paul Gauguin (1848-1903)
  • Henri de Toulouse-Lautrec


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim