Barok Müzik Nedir, Temsilcileri Kimlerdir?

2010-05-13 13:39 ARWEN
Barok dönemde müzik kontrast (karşıtlık) kavramı içinde gelişir. Bu dönemin müzik eserlerinde aynı tınıdaki çalgılar adeta birbirleriyle savaşırcasına ve karşıtlık oluşturarak kendilerini gösterirler. Karşıtlıklar üzerine kurulan Barok müzikte ritmik yapıda da büyük gelişmeler olur. Vurgular Rönesans devrinden farklı olarak abartılmıştır. Bu dönemde doğan opera ve kantatlar günümüzde de olduğu gibi abartılı bir tarzda seslendirilmiştir.
Barok döneminin en gözde klavyeli çalgıları (kendisinden sonra gelecek çağın gözdesi olacak piyanodakinin aksine nüans olanağı olmayan) klavsen (cembalo, harpsichord) ve (piyanonun bir önceki basamağı olan) klavikordlar olmuştur. Ayrıca yaylı çalgı olarak viyoller yaygındır Viola da gamba (bacak viyolü - çello'nun atası) ve viola da braccia (kol viyolü - kemanın atası) en yaygın viyol türleridir.
Dönemin ünlü bestecileri:

 • Monteverdi (Barok dönem'i başlatan operası Orfeo ile ünlüdür)
 • Lully
 • Purcell (ilk İngiliz operası olan Dido and Aeneas'ı yazmıştır)
 • Corelli
 • Torelli (ilk konçertoyu yazmıştır)
 • Scarlatti (555 klavsen sonatı yazmasıyla ünlüdür)
 • Vivaldi (Dört Mevsim) keman konçertoları ile ünlüdür)
 • Tartini (Şeytan Trili isimli keman sonatıyla ünlüdür)
 • Rameau
 • Couperin
 • Telemann (Tafelmusik - Sofra Müziği isimli süitleri ile ünlüdür)
 • Bach (Brandenburg konçertoları ile ünlüdür)
 • Handel (Messiah oratoryosuyla ünlüdür)


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim