Besinleri Zararlı Mikroskobik Canlılardan Nasıl Koruruz?

2010-04-18 15:48 ARWEN
Bütün ülkeler halkın ihtiyaç duyduğu sağlıklı ve besleyici gıda maddelerini doğrudan veya dolaylı olarak sağlamakla yükümlüdür. Bu maddelerin çok çeşitli ve yüksek kalitede olması insan sağlığı açısından son derece önemlidir. İklim şartlarındaki değişimler, teknolojik yetersizlikler, çoğu gıdaların mevsimlik olması ve bunlarda oluşan doğal bozulmalar ülkelerin her an yüksek kalitede gıda maddelerini bulmalarını zorlaştırır. Bu nedenle tüm ülkeler, gıdaların bozulmadan uzun süre saklanabilmelerini sağlayacak gıda koruma yöntemleri üzerinde önemle durmaktadırlar. Bu amaca yönelik olarak tarihsel süreç içerisinde kurutma, tuzlama, mayalama, konserve gibi yöntemler oldukça yaygın bir şekilde kullanılmış ve halende kullanılmaktadır .
Başlıca Besin Koruma Yöntemleri

Gıdaların ekserisi oldukça kısa sayılabilecek bir zaman için doğal hallerini korurlar, er veya geç bozulmaya mahkumdurlar. Bozulan bir gıdada kimyasal ve fiziksel değişiklikler olur. Bu da gıdayı tüketilmez, hatta zehirli bir hale sokar. Bu değişimlerin kaynağı genelde biyolojiktir. Bu değişiklikler; bakteri, maya ve küfler gibi mikroorganizmaların gelişmesinden, normal olarak gıdalarda bulunan enzimlerin etkilerinden ve bazen de kendiliğinden oksidasyondan ileri gelir. Gıda bozulmasında dış koşulların önemi büyüktür. Sıcaklık, nem ve gıdanın içinde bulunduğu ortamın durumu en önemli etkenlerdir. Mikroorganizmaların gelişmesinde sıcaklığın rolü çok büyüktür. Gıdaların korunması sırasında mantar ve bakterilerin gelişmesi ana problemlerden biridir. Dolayısı ile tüketilinceye değin gıda içerisindeki mikrobiyolojik etkinlikler mutlaka durdurulmalı yada hiç değilse azaltılmalıdır. Bitkisel ürünlerde solunum geciktirilmelidir. Bunlar, canlı olup teneffüs ederler. Gerekli nemli ve sıcak ortamı bulunca filizlenirler. Dolayısı ile gıdanın depolandığı ortamın nem ve sıcaklığını kontrol altında tutmak gerekir.
Bu amaçlara erişmek için gıda pişirme, pastörize etme, kutulama gibi yöntemlerle bir süre yüksek sıcaklıklarda tutulur, soğutulur veya dondurulur. Açık havada veya yapay kurutma bir başka gıda koruma yöntemidir. Mayalama ve kimyasal maddelerle muamele de günümüzde sıklıkla başvurulan gıda koruma yöntemlerindendir. Gıdaların hava ile temasını kesme(vakumlama), yağ, parafin ve cam ile örtme ve ışınlama gıdaların korunması için uygulanan başlıca fiziksel yöntemlerdir.
Işınlama İle Besinlerin Korunması

X-ışınları ve radyoaktivitenin keşfinden çok kısa bir süre sonra, daha 1905' de, gıdaların iyonlayıcı radyasyona tutularak korunması önerilmiştir. Ancak, bu konudaki asıl gelişme ikinci dünya savaşından sonra olmuştur. Işınlama ile gıdaların korunması hem uygulama alanları ve hem de yaratabileceği sağlık sorunları açısından tartışmaya açılmış ve diğer gıda işleme yöntemlerinde olmadığı kadar tartışılmıştır. Hernekadar günümüzde, bu konu ile ilgili olarak geniş bir veri tabanı oluşturulmuş ise de, ışınlama yöntemi ile besinlerin korunması yine de yoğun tartışmaların yapıldığı bir uygulama alanıdır. Günümüzde ancak 40 kadar ülke, ışınlama ile gıdaların korunması ve raf ömürlerinin uzatılması uygulamalarına izin vermektedir. Uygun dozlarda iyonlayıcı radyasyonla gıdaların ışınlanması,


  • raf ömürlerini uzatır,
  • dezinfeksiyonlarını sağlar ve mikrop yüklerini azaltır,
  • patojenik mikroorganizmalar tarafından yaratılabilecek sağlık sorunlarını azaltır,
  • filizlenmelerini önler,
  • olgunlaşmalarını geciktirir.


İlgili Diğer Konular

2011-04-28 21:12 Misafir
besinleri kurutarak koruruz kitapta okumuştum
2011-05-06 15:43 Misafir
Etlei tuzlayarak sebzeleri salamura veya turşu yapmak, sebze ve meyveleri kurutmakta bunlara giriyor ama ilkel yöntemlerdir.
2011-05-10 08:31 Misafir
besinleri: mağralara,buzdolabına,mağralara koyarak koruruz...
2011-05-10 08:33 Misafir
besinleri: mağralara,buzdolabına,toprak altına koyarak koruruz...
2011-05-12 15:57 Misafir
havası alınmış poşetlere koyup saklayarak koruyabiliriz fen ders kitabından okudum
2011-05-12 16:00 Misafir
reçel yaparak koruyabiliriz
2011-05-26 18:20 misafir
aptallaşmayalım bu zamanda kimse besinlerini mağraya koymaz...besinleri korumanın birçok yöntemi vardır ama bunlardan en bilinen veya uygulananları bunlardır

1-vakumlama
2-kurutma
3-dondurma
4-pastörize etme
5-tuzlama

vb.gibi yöntemler vardır.
2012-04-29 18:50 Misafir
Alıntı
Misafir Nickli Üyeden Alıntı »

reçel yaparak koruyabiliriz

İsa'dan önce, eski Mısır gerçekten büyük ve uygar bir toplumdu. Eski Mısırlıların çeşitli konulardaki buluşları ve uygulamaları, bu sözümüzü kesinlikle doğrulamaktadır.

Eski Mısır toplumunun egemen sınıfı ve soyluları,lüks derecesine varan gerçek bir rahatlık içinde yaşıyorlardı. Bu arada,ülkenin çöl sıcağında gerçekten gerekli bir unsur olan "buz" dan yararlanmayı da biliyorlardı. Köleler,her gece yüzlerce toprak kap içine doldurulmuş suyun donmasını sağlamakla görevliydiler. Gecenin arzında, bu kapları dolduran suyun yüzünde ince bir buz tabakası oluşurdu. Ertesi gün, efendileri de yiyeceklerini ve içeceklerini soğutmak için bu buz tabakalarından yararlanırlardı.

Gene eski Makedonya'da ,yiyecekleri, içecekleri soğutmak için başka bir yöntem uygulanıyordu. Hindistan fatihi Büyük İskender, rahatına, konforlu yaşamaya çok düşkündü. Hindistan seferi esnasında, içmeksizin yapamadığı içkisinin soğutulmasını istemişti. General olmak tutkusuyla yanan subaylarından biri,dağların tepesinde kar topladı. Bu karı, kolaylıkla erimeyeceği derin, gölgeli çukurlara doldurdu. Böylece, İskender'in şarabının devamlı şekilde soğutulmasını sağladı.

Aradan 300 yıl geçtikten sonra, Romalılar kölelerini dağlardan kar toplayıp Roma'ya getirmekle görevlendiriyorlardı. Şehrin uygun yerlerindeki mağaralara, özel olarak hazırlanmış kovuklara depolanan karın erimemesi için ,üzeri defne yaprakları,yeşillik dallarla örtülürdü.

Sonra Portekizliler başka bir yöntem uyguladılar.Kışın dağların oyuklarında, kovuklarında donan, buz hal ine gelen suyu yosunlarla sarıyor, kaplıyor, ilerde, havanın ısındığı mevsimde bunu kullanıyorlardı.

13. yüzyılda Uzak Doğu'ya giden, uzun bir süre Çin'de kalan ünlü gezgin Marko Polo, suyun, sütün, hatta ender bulunan,değerli ve çabuk bozulan bazı yiyeceklerin dondurularak muhafaza edilmesi yöntemini öğrendi. İtalya'ya dönüşünde,bu yöntemin orada da uygulanmasında öncü oldu.

Bütün bunlara rağmen, buzla ve dondurmak suretiyle yiyeceklerin muhafaza edilmesi işinin büyük ölçüde, yaygın şekilde yapılabilmesi hayli gecikmiştir. 17. yüzyılda, Fransa'da buz ve kar satıcılarının hayli yaygınlaştığı biliniyorsa da, aynı şeyin Amerika'da uygulanması 1799 yılından önce değildir.

1800 yılında,bir İngiliz evlerde buzun muhafazası için ilk "buzluğu" yaptı.

1834 yılında, Jacob Perkins adındaki bir mühendisin çalışmaları da, soğutucu olarak bir "devri daim" sisteminin kullanıldığı ilk buz makinesinin ortaya çıkarılmasıyla sonuçlandı.
2012-05-04 17:38 Misafir
bu zamanda kimse besinlerini mağraya koymaz...besinleri korumanın birçok yöntemi vardır ama bunlardan en bilinen veya uygulananları bunlardır

1-vakumlama
2-kurutma
3-dondurma
4-pastörize etme
5-tuzlama

vb.gibi yöntemler vardır.
2012-05-05 15:08 Misafir
ilk kez duydum nerden baktın?
2012-05-07 15:04 Misafir
3 numaralı arkadaşım gerçekten ödevimde bana çok yardımıcı oldun teşekkür ediyorum
2013-01-31 13:53 Misafir
turşu yapabiliriz
2013-03-29 09:05 Misafir
Besinleri
-Kurutarak
-Havası alınmış poşet vb.
-Mağaralar da(ilkel bir yöntemdir)
-Soğuk yerlerde
Koruyabiliriz...
2013-04-18 14:18 Misafir
Alıntı
Misafir Nickli Üyeden Alıntı »

besinleri: mağralara,buzdolabına,toprak altına koyarak koruruz...

şu yollarla koruruz
1-)kurutma
2-)dondurma
3-)tuzlama
4-)konserve yapma
5-)pastörize etme
2013-07-18 23:47 ankara
dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bence halılarımızı temiz tutmak. çünkü çocuklarımız yere düşürdüğü yiyecekleri yiyor. böylece mikroplar yiyeceklere geçebiliyor. ama düzenli bir şekilde halı yıkama yaptırırsak bu mikroplardan korunmuş oluruz.
2013-10-08 19:06 Misafir
Alıntı
Misafir Nickli Üyeden Alıntı »

besinleri kurutarak koruruz kitapta okumuştum

çok doğru söylüyo ama bitek o değil
2015-03-17 19:20 Misafir
bilemedim artık yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa biraz zor şaka şaka ya kolay
2015-03-17 19:22 Misafir
mikroskop nedir
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim