Doğal Enerji Kaynakları

2010-04-04 15:58 ARWEN
Yaklaşık yüzyıl gibi kısa bir sürede fosil yakıtların atmosfere ve canlılara verdiği zarar hızlı bir şekilde kendini gösterdi.Bu yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar atmosferde sera etkisine yol açtı.Bu gazların en kirletici olanları karbondioksit ve metandır.Bu gazlar dünya çevresinde aşırı ısınmaya yol açmıştır.Dünyadaki ısınma bu şekilde devam edecek olursa 2020 yılında deniz seviyeleri 2 metre yükselecek.Buda bazı ülkelerin sular altında kalacağını gösteriyor.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

1)HİDROLİK
Türkiye su gücünden önemli ölçüde yararlanan ülkelerden biridir.Türkiyede büyük ölçekli nükleer santraller mevcut değildir.

2)GÜNEŞ
Güneşten elektrik üretmek için yarı iletken malzemeler kullanılır.Böylece ısı daha çabuk iletilmiş olur.Güneş panelleri güneş ışığını direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürürler.Aynı zamandabüyük endüstri kuruluşlarındada bu paneller yardımıyla elektrik üretilmektedir.
3)RÜZGAR
Rüzgar enerjisinden yararlanmak için büyük rüzgar türbinleri kurulmuştur.Bu sayede elektrik üretimi rüzgar sayesinde sağlanmıştır.Fosil yakıtların ucuzluğu nedeniyle rüzgar enerjisi geride kalmıştır.1970 de meydana gelen petrol krizinden sonra rüzgar enerjisi tekrar kullanılmaya başlanmıştır.Bundan sonrada bu alanda büyük yatırımlar yapılmış ve rüzgar enerjisi santralleri kurulmaya başlanmıştır.

4)JEOTERMAL
Yer altında magmanın etkisiyle ısınan sular yeryüzüne çıkıyor ve bunların buhar enerjisinden elektrik enerjisi üretiliyor.


5)BİYOKÜTLE
Hızlı bir şekilde büyüyen bitkiler enerji ormanı oluşturmakta ve yakıldıktan sonra elde edilen buhar enerjisi ile elektrik üretilmektedir.Türkiye de bu alanda çalışmalar başlamıştır.

6)BİYOGAZ
Burada zehirli bir gaz olan metandan enerji elde edilir.Çöplerde bulunan metan gazı bazı borular yarımıyla sanayi proseslerine getirilir ve burada yakılır.Bu sayede elektrik enerjisi elde edilir.

7)NÜKLEER ENERJİ
Nükleer enerji diğer enerji türlerine göre hem maliyeti yüksek hem de kurulması zor bir sistemdir.Birçok ülke bu enerjiyi kendi ülkesinde kullanmak istiyor ama yetersiz alt yapı nedeniyle bu santraller kurulamıyor.Çernobil de meydana gelen facia ise bu enerjiyi kullanmak isteyen ülkelerin akıllarında soru işareti bırakmıştır.Nükleer enerji elektrik üretimini büyük ölçüde sağlayan en büyük enerji kaynağıdır.


İlgili Diğer Konular

2018-03-15 18:21 esma gŁnister
Çok iyi ve güzel bir site ödevlerimi yaparken ve araştırma yaparken bana çok yardımcı oluyor .
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim