Ünsüz Düşmesi Nedir?

2010-02-25 03:01 ARWEN
Bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez. Bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Bu olaya "ünsüz düşmesi" denir.

Örnek:


  • küçük + cük → küçücük (k harfi düştü.)
  • ufak + cık → ufacık →Et-,ol- yardımcı fiilleriyle birleşen birleşik kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:
Sabır-et→sabret, şükür-et→şükret, kayıp-ol→kaybol, emir-et→emret, kahır-ol→kahrol-, hapis-et→hapset-.İlgili Diğer Konular

2014-12-03 18:54 Misafir
gerçeken işime yaradı
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim