Sağlık Kuruluşları Nelerdir?

2010-01-09 15:39 ARWEN
Hastane (eski adı: Darüşşifa), sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurum. Hastanelerde hastalar, paralı veya parasız olarak tedavi edilirler. Hastaneler, devlet hastaneleri, özel üniversiteler, dernekler, sigorta şirketleri tarafından ücretli veya ücretsiz olarak işletilirler. Geçmişte dini organizasyon ve gönüllüler tarafından verilen hastane hizmetleri günümüzde doktor, cerrah, hemşire, ebe, eczacı gibi sağlık profesyonelleri tarafından verilmektedir.
Toplu halde yaşayan insanlar her zaman hastaları tedavi etmenin ve korumanın gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. Nitekim hastaların tedavisi ve bakımı konusunda tarih boyunca şu veya bu şekilde çalışmalar yapılmış ve tedbirler alınmıştır. İnsanların temel gereksinimlerini karşılayacak şekilde düşünülmüş olan bu tedbirler, her zaman onların yaşadıkları devirlerin sosyal ve ekonomik şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.
İlk hastaneler


Hastaların bakımıyla uğraşan ilk kurumların tapınaklar olduğu anlaşılmaktadır. Epidauros'taki Asklepios Tapınağı'nda Yunanlıların şifa veren tanrısından yardım istemeye gelenler için yatacak yerler bulunmuyordu. M.Ö. 3. yüzyılda o zamanlar buddha'cı olan Hindistan'da da hastanelerin bulunduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Eski Yunan'da doktorların özel muayenehanelerini veya dükkânlarını andıran, İatreia denilen ameliyat odaları vardı.
Hastane türleri


Çoğu hastanelerde yatan hastalar bulunurken bazı hastaneler belli bir tanı merkezi gibi çalışırlar ve sadece ayaktan hasta kabul ederler. Ayrıca hastaneleri ve hastaneleri gibi belli bir bilim dalına veya belli bir halk kesimine özel hastaneler de varsik

Hastane ve Teknoloji


Sağlık sektörü yazılım ve donanım dünyasının hemen her ürününün sıklıkla kullanıldığı bir alandır. Bu sektörde birçok teknoloji ürünü hizmet kalitesinde artış, doğru teşhis ve etkin tedavi için kullanılmaktadır.
Eczane
Eczane Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ilaçların yapıldığı ve satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Eczane kelimesi Arapça 'Ecza' ve Farsça 'hane' kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve zamanla evrimleşerek kısalmıştır.
Osmanlı döneminde Fenn-i saydalâni veya fenn-i ispençiyari denilmekteydi. Müslümanlar, ilk resmi eczaneleri daha 708'de, el-Mansur'un hükümdarlığı zamanında kurdular. 9. yüzyıldan itibaren, askeri sağlık işlerine ait olanları da dahil bütün eczaneler, resmi denetlemeye tabi tutuluyorlardı. Her şehirde yeni eczacıları imtihan eden ve onlara lisans veren, eczacıların bir şefi vardı. Bu eczaneler, bizzat sağlık zabıtası memurları tarafından muntazam şekilde denetlenirlerdi. Türkiye'de açılan ilk eczanelerden biri Eczane-i Hamdi'dir.

Modern eczaneleri 4 yıllık eczacılık fakülterinden mezun olarak eczacı unvanı almış kişiler açabilir. Eczanelerin ruhsatları sağlık müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Bir eczanenin kullanım alanı 35 metrekareden küçük olamaz. Zemini yanmaz ve temizlemesi kolay bir madde ile kaplanması gerekir. Bir eczanede izin verilen giriş kapısı sayısı 1 ile sınırlıdır. Her hangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbet düzenlenir. Nöbet listeleri eczacı odaları tarafından düzenlenir. Eczaneler ilaç satılmasına ruhsat verilen dükkânlardır. Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere Eczane Teknisyeni (eczacı kalfası) denir. Eczaneler özel ve kamu kurumları (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) ile özel anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olanların ilaçlara ulaşmasını sağlarlar.Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlık. Şu an ki Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dır.

Görevleri

 • Toplumun hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
 • Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
 • Anne ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
 • İlaç, ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin,dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
 • Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak.
 • Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
 • Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 • Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
 • Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
 • Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
 • Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Bağlı kuruluşlar

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
 • İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 • Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Daire Başkanlığı
 • Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
 • Verem Savaş Daire Başkanlığı
 • Sıtma Savaş Daire Başkanlığı
 • Kanserle Savaş Daire Başkanlığı


İlgili Diğer Konular

2011-05-01 14:23 Misafir
eczane hastane vb.
2012-03-04 19:58 Misafir0
Hastane,eczane,sağlık ocağı.
2012-03-14 20:36 misafir
eczane, hastane vb
2012-03-29 17:10 baho
kızılay da olurmu
2012-11-16 23:12 Misafir
dedikleriniz hepsi olur mu?
2012-11-29 21:04 Misafir
ben bir 9. sınıf ögrencisiyim ve hocamız bize başlıca sağlık örgütlerini yazınız dedi ama ben cevab bulamadım bir yardımcı olurmusunuz....
2013-03-11 22:49 eneskarabakla12
Alıntı
Misafir Nickli Üyeden Alıntı »

dedikleriniz hepsi olur mu?

olurrrrrrrrrr
2013-03-14 20:49 Misafir
eczane, saglık ocagı,marmara hastanesi.. vb.
2013-03-26 18:44 Misafir
çoooook işimize yaraadı
2013-04-04 19:51 Deli CEO
çok teşekkürler
2013-10-21 22:49 Misafir
tabiki olur ama konuya bağlı eğer sağlık örgütleri diyosa olur yani
2014-02-18 23:53 Misafir
hastane eczane vb
2014-05-05 19:38 BİLGEinsan
ya kızılay
eczane sağlık ocağı hastane sağlık kurumları
vs
2015-03-18 18:04 irok
hastane eczane sağlık ocağı kızıl ay bukadar
2015-12-08 18:24 Misafir
teşekür ederim süper olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim