Safa ve Merve Tepeleri

2009-12-11 15:09 Kayıtsız Üye
safa ve merve tepeleri

İlgili Diğer Konular


2009-12-11 17:11 ARWEN
Merve (Arapça: المروة) , Mekke ve Medine arasında kutsal bir tepe ismidir. Arapça'da "çakıl taşı" anlamına gelmektedir. Müslümanlar hacca gittiklerinde, Merve ve Safâ tepeleri arasında yedi kere gidip gelerek vâcip olan sa'y ibâdetlerini yerine getirirler.

İbrâhim'in nişanları Safâ ile Merve

Kelime olarak safâ, ihtiyaç karşılamak, merveyse cömertlik ya da bâzı kaynaklara göre gözyaşı demektir. Safâ ile Merve (ihtiyaç karşılama, cömertlik), Allah'ın belliklerindendir. Beytullah (Beytü'l-harâm, Kâbe)'ı hacc veya umreyle ziyâret edenin onları tavâf (hizmet) etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim, içinden gelerek hayır işlerse Allah şâkirdir (teşekkür eder), Alîm'dir, en iyi bilendirSafâ ve Merve, ihtiyaç giderme, cömertlik, İbrâhim'in nişanlarındandır.

Aynı zamanda Merve: Allah'ın yarattığı en temiz, berrak ve nurdan su anlamına gelmektedir. Cennet Meyvesi anlamıda vardır.
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim