Arşivcilik Mesleği ve Özellikleri

2009-03-04 12:57 Dasyy
Bilgi Ve Belge Yönetimi :

Yazılı veya görsel dökümanların korunmasını sağlayarak istenildiği zaman ve istenildiği şekilde ilgili kişilere verilmesini amaçlayan bir bölümdür. Mezunlar Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü arşivinde Cumhuriyet Dönemi Arşivinde gazete ve hastane arşivlerinde kütüphanelerde çalışabilirler. Yabancı dil bilmek mezunların ücret düzeyini büyük ölçüde etkiler. Meslek eğitimi görmüş arşivci sayısı çok fazla olmadığından iş bulma imkânı bugün ve yakın gelecek için elverişlidir.

Bilgi Ve Belge Yönetimi Programının Amacı : Arşivcilik programının amacı kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.
Bilgi Ve Belge Yönetimi Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Arşivcilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılda kütüphanecilik programında okutulan dersler aldırılır. Daha sonra belge ve belge bilim kataloglama ve sınıflama bilgisayar gibi dersler verilir. Ayrıca öğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.
Bilgi Ve Belge Yönetimi için Gereken Nitelikler : Arşivcilik programında okumak isteyen öğrencilerin sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili sözel düşünme ve analiz yeteneği ile belleği güçlü kimseler olmaları ve bir yabancı di l bilmeleri eğitimde başarılarını artırır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları da gerekir.

Bilgi Ve Belge Yönetimi Programının Bulunduğu Üniversite Ve Fakülteler :

MARMARA - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HACETTEPE - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BAŞKENT - İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ANKARA - DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
DOĞU AKDENİZ - BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
ANADOLU - AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
SAKARYA - SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
BAŞKENT - İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bilgi Ve Belge Yönetimi Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Arşivcilik programını bitirenlere "Arşivci" ünvanı verilir. Arşivci arşive gelen kitap belge ve malzemenin tarih konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırılması düzenlenmesi korunması arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin sağlanması gibi işleri yapar.

Arşivcilerin Çalışma Alanları : Arşivciler devlet arşivlerinde askeri arşivlerde özel kuruluşların arşiv ölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim