Ünsüz Düşmesi - Ses Düşmesi

2009-01-22 10:43 Cedric
Sözcüğün aslında bulunan ünsüzün, ek geldiğinde düşmesidir.

Bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez. Bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Bu olaya "ünsüz düşmesi" denir.

Örnek:

küçük + cük → küçücük


ufak + cık → ufacık


büyük + cek → büyücek


örneklerinde sözcüklerin sonlarında bulunan "k" ünsüzlerinin düştüğü görülüyor.

yüksek - l =yükselmek (k harfi düşer)


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim