Excelde Satır ve Sütun Dondurma - Sabitleme

2009-01-21 15:04 ARWEN
Excelde uzun listelerle çalışırken satır veya sütunun, bazen de her ikisinin birden sabitlenmesi işlerimizi önemli ölçüde kolaylaştırır ve tablolarda daha rahat veri girmemizi sağlar. Örneğin sol sütunda bulunan Adı Soyadı sütunun veya üstte bulunan
Tablo Sütun Başlıklarının sürekli görünür konumda kalması, uzun listelerde en alttaki verileri görüntülediğimizde hangi sütunda/satırda olduğumuzun kolaylıkla görünmesi anlamına gelecektir.
Excelin sunduğu kolaylık sayesinde bunu çok kolay şekilde yapabiliyoruz. Bunun için hücrelerin dondurulacağı sütun veya satırla ilgili hücreyi seçip menüden

Pencere > Bölmeleri Dondur satırına bir tik atmak yeterli. Eğer dondurulmuş bir bölmeyi tekrar çözmek istersek yine Pencere > Bölmeleri Çöz satırına bir tik atıyoruz.
Not: Bölmeleri dondurduğumuzda Pencere > Bölmeler Dondur satırı, Bölmeleri Çöz şeklinde değişecektir.
Şimdi gelelim bu işlemin nasıl yapılacağına. Örnek tabloda olduğu gibi bir çalışma sayfasında olduğumuzu varsayarsak ;

Tablo Başlıklarını Dondurmak: Bunun için A2 hücresini fare ile işaretleyip Pencere

> Bölmeleri Dondur satırına tıklıyoruz. Böylece tablomuzdaki üst satır dondurulmuş/sabitlenmiş oluyor.

Sol Sütunu Dondurmak: Bunu için B1 hücresini fare ile işaretleyip Pencere >

Bölmeleri Dondur satırına tıklıyoruz. Böylece A1 sütunu dondurulmuş/sabitlenmiş oluyor.
Artık Excel tablomuzda yatay ya da dikey olarak ne kadar kaydırma yaparsak yapalım dondurduğumuz satır ya da sütun sürekli görünür konumda olacaktır.

Hem Üst Satır Hem de Sol Sütunu Dondurmak: Bunu için B2 hücresini fare ile işaretleyip Pencere > Bölmeleri Dondur satırına tıklıyoruz. Böylece A1 sütunu ve tablo başlıklarının olduğu satır dondurulmuş/sabitlenmiş oluyor.

Not: Seçtiğimiz hücreye göre dondurulmuş alanı büyütebilirsiniz. Örneğin D1 hücresini işaretleyip aynı işlemi yaptığımızda D sütunu ile birlikte solunda kalan sütunlar sabitlenecektir.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim