Excelde Sayı Yuvarlama ve Tamsayı

2009-01-21 14:41 ARWEN
Yuvarla
Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.

Kullanım şekli :
YUVARLA(sayı; sayı_rakamlar)
Sayı; yuvarlamak istediğiniz sayıdır.


Sayı_rakamlar; sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir.
* Sayı_rakamlar 0'dan (sıfırdan) büyükse, sayı belirtilen ondalık hane
sayısına yuvarlanır.
* Sayı_rakamlar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.
* Sayı_rakamlar 0'dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.

Uygulama:
=YUVARLA(2,15; 1) è 2,2
=YUVARLA(2,149; 1) è 2,1
=YUVARLA(-1,475; 2) è -1,48

Tam Sayı
Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.

Kullanım şekli :
TAMSAYI(sayı)

Uygulama:
=TAMSAYI(8,9) eşittir 8
=TAMSAYI(-8,9) eşittir -9


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim