Mehter Marşları Sözleri

2009-01-19 13:52 ARWEN
Gafil ne bilir neşve-i pür şevk-i vegayı

Meydan-ı celadetteki envar-ı sefayı

Meydan-ı gaza aşk ile tekbirler alınca

Titretti yine ruy-i zemin arş-ı semayı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan

Kur'anda zafer vaadediyor Hazret-i Yezdan

Farz eyledi Hallak-u cihan harb-i cihadı

Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı

Dünyaları feth eyleyen ecdadımız elhak

Adil idi hıfz eyler idi hakkı ibadı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan

Kur'anda zafer vaadediyor Hazret-i Yezdan


İlgili Diğer Konular

2009-01-19 13:53 ARWEN
Mehter geliyor

Kimi hançer olmuş, kimisi mızrak
Yüz değil, bin değil, kırk er geliyor
Her biri ufukta bir şanlı yaprak
Gözümün önüne sefer geliyor.

Emretmiş Kanuni, yıldırım, Murat
Tuna boylarında oynatmışız at
Nasıl çoşmaz nasıl, Sakarya, Fırat?
Bir tarih dolusu zafer geliyor

Selam o muhteşem, o altın çağa
Selam, destanlaşmış eşsiz bayrağa
Kaşkın ey yurttaşlar kalkın ayağa
Zafer müjdecisi mehter geliyor.
2009-01-19 13:55 ARWEN
Mehter vuruyor

Mehter vuruyor tarihin aksetmede yadı
Andık yine Fatihle, Süleymanı, Muradı
Kös sesleri sarsın bütün İstanbulu yer yer
Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler


Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
Fethin, Mohacın, Niğbolunun haşmetidir bu
Mehter bize bir ruh veriyor ta nerelerden
Berçlerle, Çanakkale, Yemenden, Korelerden


Tufan gibi esmiştik Irak'lar Tuna'larda
Kartal gibi uçmuştuk aziz Dumlupınar'da
Gülbank çekelim cuş ile Allah diye her an
Kur'an'da zafer vadediyor Hazret-i Yezdan
2009-01-19 13:55 ARWEN
Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların, pekçok zaman
Vermiştiler dünyaya şan.
Türk milleti, Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti.
2009-01-19 13:57 ARWEN
Gülbank

Allah Allah Celilü'l- Cebbâr,
Muinü's-Settâr,
Hâliku'l-leyli ve'n-Nehâr,
Lâyezâl, Zü'l-Celâl,
birdir Allah! Ânın birliğine,
Resûl-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı
Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa
Âl-i evlâd-ı Resûl-i Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine!
Piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur'ân,
güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine!
Halifetü'l-İslâm es sultân İbni's-sultân
bil-cümle İslâmın necât ve seâdet ve selâmetine,
pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler,
demine devrânına diyelim
Huuu
Huuu
Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân
meydân-ı şehâdette Allah yoluna revân.
Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân.
Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân!
Eûzubillâh, Eûzubillâh. Hüdâ'ya şükr-i bihad,
lâilâhe illallâh! El-melikü'l- Hakku'l mübin!
Muhammedü'r- Resûlullah, Sâdıkü'l-va'dü'l Emin!
İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu
nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah,
Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin,
hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım,
Emr-i ikbâlin mecid! Hûdâ kılıcını keskin eylesin,
nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! Rûh-ı pâk-ı
Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak,
gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.
Nasrunminallahi ve fethün karin. Ve beşşiri'l- mü'minin'
Yaaa! Muhammed
Yektir Allah
Yektir Allah
Yektir Allah
İllallah
2009-01-19 13:58 ARWEN
Gafil Ne Bilir

Gâfil ne bilir neş've-i pür-şevk-i vegâyı
Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.
Allah yoluna cenk edelim şân alalım şan
Kur'an'da zafer vaadediyor Hazret'i Yezdan.
Farzeyledi Hallak-ı Cihan, harb-ü cihadı,
Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı...
Dünyaları feth eyleyen ecdadımız EL HAK,
Adil idi, hıfzeyler idi, Hak-kı ibadı...
Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
Kur'an'da vaadediyor Hazret'i Yezdan
2009-01-19 13:58 ARWEN
Buna Er Meydanı Derler Bunda Söz Olmaz (Yandım Aman)
Çifte Yürekli Erkekler (Şahım) Gelin Bu Yane (Yandım Aman)
Ele Bele Dile (İmanım) İhanet Olmaz (Yandım Aman Aman)
Okurlar Fermanın(İmanım Yandım)Kıyarlar Cane (Yandım Aman)

Bu Yolun Erkanı (İmanım) Hünkardan Gelir (Yandım Aman)
Serden Geçmiş Erler (İmanım Şahin) Gelir Bu Yane (Yandım Aman Aman)
Sıtk-ı Sadakattan (İmanım) Ayrılmak Olmaz (Yandım Aman)
Okurlar Fermanın (İmanım Yandım) Kıyarlar Cane (Yandım Aman)
2009-01-19 13:59 ARWEN
Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk Milleti
Orduların pek çok yaman
Vermiştiler dünyaya şan

Türk Milleti, Türk Milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel'un zilleti. Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
Haydi gazanfer, umman-ı safter
Bir elde kalkan, bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker.
Deryada olsa her şey muzaffer
Dillerde tekbir, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer
2009-01-19 14:00 ARWEN
Of, of Genç Osman dediğin bir küçük uşak,
Beline bağlamış ibrişim kuşak oy oy!...
Aman, askerin içinde birinci uşak
Allah, Allah deyip geçer Genç Osman oy, oy!
Of, of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
Bağdat'ın içine girilmez yastan oy, oy!...
Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan,
Allah, Allah deyip geçer Genç Osman oy, oy!
Of, of Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı,
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı oy oy!..
Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah, Allah deyip geçer Genç Osman oy, oy!
2009-01-19 14:01 ARWEN
Tuna nehri akmam diyor Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Plevne'den çıkmam diyor. Karadeniz akmam dedi.
Ben Tuna'ya bakmam dedi.
Yüz bin Moskof gelmiş olsa,
Osman Paşa korkmam dedi.

Düşman Tuna'yı atladı
Karakolları yokladi
Osman Paşa'nın kolunda
Beşbin top birden patladı.

Olur mu böyle olur mu
Evlât babayı vurur mu
Sizi millet hainleri
Bu dünya size kalır mı Kılıcımı vurdum taşa
Taş yarıldı baştan başa
Askerinle binler yaşa.
Namı büyük Osman Paşa.
2009-11-15 15:08 mehter16
Off yaa şu Allah yoluna cenk edelim süper.Hepsi süper ama ne bileyim isnan dinleyince kendinden geçiyor.Ne bando takımı ne başka birisi.Mehter bir başka
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim