Tarihi Devirler - Tarih Devirleri

2008-10-12 14:49 ARWEN
Bu dönem kendi aralarında dörde ayrılmaktadır.

1. İlkçağ (Eskiçağ)

M.Ö: 4000-3000 yıllarında yazının Sümerler tarafından bulunması ile başlar, M.S:375 yılında kavimler göçü veya 395 yılında Roma'nın ikiye bölünmesi ya da 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile son bulur. Dönemin özellikleri de şunlardır.
Bu dönemde siyasi yapı genellikle şehir devletleri şeklindedir.

Roma İmparatorluğu gibi imparatorluklar da bu dönemde bulunmuştur.

Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.

Hıristiyanlık ve Musevilik bu dönemde kurulmuştur.

Ayrıca, çok tanrılı dinler de yaygındır.

Para kullanılmaya başlandı

Özel mülkiyet doğdu.

2. Ortaçağ (375-476/1453)

M.Ö: 375 veya M.Ö:476 yılında başlayıp, M.S:1453 İstanbul'un fethine kadar (Doğu Rama İmparatorluğunun yıkılışına kadar geçen süredir. Dönemin genel özellikleri;

Avrupa'da derebeylik (Feodalite) rejimleri kuruldu.

Batıda skolastik düşünce oluştu.

İslam bu dönemde doğup gelişti.

Türkler Müslüman oldular.

İslam - Hıristiyan savaşları başladı.

Avrupa'da; İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yapıldı.

Haçlı seferleri düzenlendi

3. Yeniçağ (1453/1789)

Doğu Roma İmparatorluğunun 1453 yılında Fatih tarafından yıkılması ile başladı. 1789 Fransız ihtilali ile son buldu. Dönemin genel özellikleri

Avrupa'da merkezi krallıklar güçlenerek, feodalite son buldu.

Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri başladı.

Sanayi inkılabı da bu dönemde gerçekleşti.

4. Yakınçağ (1789/- )

1789 Fransız ihtilali ile başlayıp, günümüze kadar geçen süredir. Dönemin genel özellikleri;

Milliyetçilik hareketleri güçlendi

Ulus devletleri kuruldu

İşçi hareketleri gelişti

Osmanlı Devleti yıkıldı

l. Ve ll. Dünya savaşları yapıldı.

Sömürge imparatorlukları kuruldu.Tarihi Devirlerin Genel Özellikleri

Tarihi devirler çağlara ayrılırken evrensel nitelikli olaylar dikkate alınmaktadır.

Toplumları etkileyen ekonomik, sosyal, siyasa
l ve kültürel olaylar olmaları gerekmektedir.


İlgili Diğer Konular

2008-10-12 15:02 ARWEN
Tarih Devirleri (ilk Çağ)M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır . Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler . Bunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi devirler , yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih devirleri adı verilmiştir.

Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında (M.Ö. 3200 ) bulunmuştur . Tarih bilgilerimize hız kazandırmıştır. Bu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.

Şu an Lascaux, Fransa'da bulunan mağara duvarındaki bu resim M.Ö. 13.000 yıl önce yapılmıştır. İlkçağlardaki avcılar, duvarlara hayvan resimleri çizdiklerinde başarılı bir av geçirmek için sihirli güçlere sahip olacaklarına inanıyorlardı.

Tarih Öncesi Devirler


Tarih öncesi devirler , Taş ve Maden devri olmak üzere ikiye ayrılır . Taş devrinde insanlar yaptıkarı aletlerde malzeme olarak taş kullanmışlardır . Maden Devrinde de buldukları madenlerden araç yapımında faydalanmışlardır .

Willendorf Venüsü; bilinen ilk heykel örneklerinden biridir. M.Ö. 30.000 - 25.000 yılları arasında yapıldığı sanılıyor. Büyük bir ihtimalle elde yapılmış olan bu heykel sadece 11.25 cm boyundadır. Abartılmış bir kadın anatomisini anlatan heykel, bereket sembolü olarak bilinmektedir.

Yontma Taş Devri

Bu dönemde insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınıyorladı . Yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlardı ; çünkü henüz hiçbirşey üretmeyi bilmiyorlardı . Bu dönemdee yurdumuz Türkiye ‘de de insanların yaşadığını buluntulardan anlıyoruz . Buna en belirgin örnek ; Antalya yakınlarındaki Karain Mağarası ‘dır . Bu dönem insanlar çevrelerinde bol bulunan taştan el baltaları ile kesici kazıyıcı ve delici aletler yapmışlardır . Mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler . Devrin sonlarına doğru ateşi buldular . Ateş insanların soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmasını sağladı . Ateş ile yiyeceklerini de pişirip yemeye başladılar .

Cilalı Taş Devri


Bu devirde insanlar evler yapıp köyler kurdular . Ekip biçmeyi öğrendiler , yani üretici oldular . Topraktan çanak çömlek yapıp bunları ateşte pişirerek daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirdiler .Bazı hayvanları evcilleştirdiler . Yurdumuzda Burdur yakınlarında Hacılar Köyü ‘nde , Konyayakınlarında Çatalhöyük te yapılankazılarda Cilalı Taş Devrine ait buluntular elde edilmiştir .

Maden Devri

İnsanlar bu devirde doğada çok bulunan ve kolay işlenen bakır madenini kullandılar . Sonraları , bakır ve kalayın karışımyla tunç elde edildi . Tunçtan yapılan aletler bakırdan yapılan aletlerden daha sert ve dayanıklı oldu . Maden devrinin sonlarına doğru insanlar demir madenini kullandılar .

Maden Devrinde , Hitit ve Sümer devletleri gibi büyük devletler kuruldu . Yozgat yakınlarında Alişar'da , Çorum yakınlarında Alacahöyük 'te , Çanakkale yakınlarında Truva 'da bu döneme ait buluntulara rastlanmıştır .

Tarih Devirleri

M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşundan günümüze kadar geçen zamana tarih devirleri denir . Toplumlar üzerinde etkili olan önemli sosyal ve siyasi olaylar , tarihi devirlere ayırmada etkili olmuş ve sınır kabul edilmiştir . Böylece tarih öğrenme kolaylaşmıştır . Tarih çağları (devirleri ) : İlk Çağ , Orta Çağ , Yeni Çağ ve Yakın Çağ dır

İlk Çağ

Yazının bulunuşu ( M.Ö. 3200 ) ile başlar . M.S. 375 Kavimler Göçü'ne kadar devam eder.

Orta Çağ

Kavimler Göçü'nden ( 375 ) , Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbulu almasına kadar geçen süredir .

Yeni Çağ

Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbulu alaması ve Bizans İmparatorluğuna son vermesi ile başlayan , 1789 Fransız İhtilali ile sona eren çağdır .

Yakın Çağ

1789 Fransız İhtilali ‘nden zamanımıza kadar süren çağdır.
2011-02-08 13:50 Misafir
yeni çağ fransız ihtilali ile günümüz arasında değişir
bliyormusunuz
2011-04-20 20:35 Misafir
çok işime yaradı ya
2011-11-24 20:23 Misafir
Bayıldım bu siteye yasa müthiş isime çok yaradı
2011-11-29 22:24 Misafir
çok işime yardı yüz aldım
2011-11-30 21:39 misafir
çok iyi bir site çok teşekkür ederim ödevime yardımcı oldu..:)
2011-12-01 21:50 Misafir
çok teşekkür ederim
2011-12-05 21:43 Misafir
çok teşekkür bunlar işime çok yaradı asdfgh :) sağalun varolun ............ size kelimeler yetmez tek kelimeyle tskrler :)
2011-12-07 19:16 Misafir
süper hea saol kim yapmısaaa
2011-12-08 23:28 Misafir
çok qüzellll !..
2011-12-10 20:26 Misafir
çok ama çok işime yaradı
2011-12-13 17:28 sefa
çok güzel sosyal hocam beğendi
2012-01-03 20:39 Misafir
çok sağolun
2012-03-05 21:47 Misafir
çook güzel çok işime yaradı ama ben şerit dedim
2012-11-21 17:56 Misafir tantik
teşekkür ederiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim sizlereeeeeeeeeeeeeeeeee.d.d.d.
2012-11-21 19:08 Misafir
çok teşekkürler ellerinize saağlık siteme alabilirmiyim
2012-11-25 10:29 Misafir
hadi eyyyii eyyi
2012-12-17 20:25 Misafir
tam istedigim gibi
2012-12-29 15:23 Misafir
çk işimi yardı 90 aldım
2013-01-02 23:24 Misafir
çok işime yaradı
2013-04-03 15:14 Misafir
cok sağolun loooooo
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim