Akciğer Kanseri Nedir?

2007-11-05 18:18 Asi_Çilekeş
Tüm dünyada erkeklerde en sık görülen kanserdir. Tüm kanserlerin %16'sı, tüm kanser ölümlerinin %28'i ( erkeklerde %35, kadınlarda %19 akciğer kanseri nedeniyledir.

Trakea , bronşlar, bronşioller gibi alt solunum yolları veya akciğer parankiminden gelişen tümörler için Akciğer Kanserleri terimi kullanılır.

En sık 50- 70 yaşlar ( %5'i 40 yaş altında ) arasında görülür. Asemptomatik yani belirtisi yok olabilir.Akciğer Kanserinde Genellikle Görülen Belirti ve Bulgular

- Öksürük
- Nefes darlığı ve nefes almada zorlanma
- Kanlı balgam çıkarma ve kan tükürme
- Egzersiz yapmada zorlanma
- Göğüs ağrısı
- Ses Kısıklığı
-Kol ve Omuz Ağrısı
- Yutarken zorlanma ve takıntı hissi
- Kemik ağrısı
- Anemi yani kansızlık
-Düzensiz kalp atımları
- Lenfadenopati
- Başağrısı
- Sarılık
- Cilt ve Ciltaltı Nodülleri
-İştahsızlık, halsizlik ve kilo kaybı
- Hırıltılı solunum
- Sık tekrarlayan zatüreler
- Yutma güçlüğü
-Yüzde dolgunluk ve kızarma
- Göğüs kafesi içinde lenf sıvısı birikimi
- Ateş
-Çarpıntı ve senkop (bayılma)
- Omuz ve kol ağrısı
- Göz kapağında düşme, gözün içine çökmesi vb.

Akciğer Kanseri'nin Nedenleri

En çok aşağıdaki etmenler suçlanmaktadır:

-Sigara (% 90 dan daha fazla) LÜTFEN SİGARA İÇMEYİNİZ.

- Radon ( nedenlerin % 15 i olarak gösterilmektedir.) Radondan korunmanın en etkili yolu ahşap evlerde yaşamaktır.

- Asbest. Asbest elyaflı çatılar ( atermit , eternit vs) dan akan suların sızabileceği yerlerden korununuz. Bazı belediyeler asbetli çimento içme suyu boruları kullanabilmektedir.

- Kronik İntertisyel Pnömonitis
-Halojen eterler (klorometileter)
- Inorganik arsenik
- Radyoizotoplar
- Hava kirliliği
- Ağır metaller
- Krom
- Nikel
- Mustard gazı
- Vitamin A ve E eksikliği

Risk Faktörleri

- Sigara
- Hava kirliliği
- Radyasyon yerini almaktadır.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim