İnsanın Evrendeki Konumu Nedir Kısaca

2018-01-22 20:32 ARWEN
EVREN: Duyu organları veya akıl yoluyla kavradığımız veya varlığını düşünebildiğimiz her şey evreni meydana getirir.

Örnek: Canlı varlıklar, Cansız varlıklar, Uzay, Gezegenler, Yıldızlar, Melekler….

Evrende görünen ve görünmeyen pek çok varlık vardır. Kâinattaki bütün varlıkları yaratan ve onu düzenleyen ALLAH’tır.

Demek ki Yüce Allah’ın yarattığı varlıkları görünen ve görünmeyen olarak ikiye ayırabiliriz (sınıflandırabiliriz).İnsanın Yaratılanlar Arasındaki Yeri Nedir ?

Varlıklar arasında insanın özel bir yeri vardır. Diğer bütün varlıklar doğrudan veya dolaylı olarak insana hizmet eder.

Lokman Suresi, 20. ayette “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim