İslam'a Göre İlk İnsanın Yaratılışı Hakkında Bilgi

2018-01-18 23:17 ARWEN
İnancımıza göre Hz. Âdem, insanların atası, tarihin kendisiyle başladığı kişidir. O yaratılmadan önce melekler vardı. Allah böyle bir varlık yaratacağını önce onlara söyledi. Melekler sordular: “Ey Rabb’imiz! Biz sana hamd ederken, seni yüceltirken yeni bir varlık mı yaratacaksın? Üstelik bu varlık yeryüzünde kan dökebilecek, oranın düzenini bozabilecek özellikte iken.” Ancak Allah “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.” cevabını verdi. Melekler sustular.

Allah, Âdem’i topraktan sadece “ol” diyerek yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder: “Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona “Ol!” dedi ve o da oluverdi.” Hz. Âdem’in yaratılışı hiçbir aracı olmaksızın Allah tarafından gerçekleştirilen olağanüstü bir durumdur. Allah “Ol!” dedi, topraktan yarattığı kulunu şekillendirip ona ruh verdi. Hz. Âdem’i yaratan Allah, meleklere emir verir. Onlardan Hz. Âdem’e secde etmelerini, önünde saygı ile eğilmelerini ister. Gerçekte bu secde isteği Âdem’e tapma anlamına gelmez. Meleklerin Âdem’e secdesi, Allah’ın yüceliğini kabullenme anlamında bir boyun eğiştir. Onun üstünlüğü karşısında saygı göstermedir. Zira Allah’tan başkasına secde etmek doğru değildir.
İbadet eden ve bu nedenle değer kazanan “İblis” adında bir cin de bulunmaktaydı. Emir onun için de geçerliydi. Bu bilgi Kur’an-ı Kerim’de Kehf suresi 50. Ayette şöyle anlatılır: “Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere melekler hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabb’inin emrinden dışarı çıktı. …”
Melekler hemen secdeye kapanırken İblis kıskançlığına yenildi ve Âdem’e secde etmedi. Sebebi sorulduğunda ise kendisinin ateşten yaratıldığını, Âdem’in ise topraktan yaratıldığını söyleyerek kendinin daha değerli ve üstün olduğunu iddia etti. İblis (şeytan) bu bahaneyi, kendini beğenmişliğini ve kıskançlığını gizlemek için kullandı ve sınavı kaybetti.
Allah’ın emrine uymayarak onun huzurundan kovulan şeytan, insanın düşmanıdır. O, insana yalancı vaatlerde bulunur ve onu Allah’a isyan etmeye teşvik eder. İnsanı kötülüğe teşvik ederek insanların arasına düşmanlık sokar, onları birbirine düşürür. Şeytan insanı Allah’ı anmaktan ve ona ibadet etmekten alıkoymaya çalışır. Ancak Allah’a inanan ve kulluk eden kimseler, şeytana uymazlar. Şeytan da onlara herhangi bir zarar veremez.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim