Kurban İbadetinin Tarihçesi ve Tüm Dinlerdeki Önemi

2017-12-29 21:45 ARWEN
- Kurban ibadeti dinlerin tarihi kadar eskidir.

- Tarih boyunca insanlar inandıkları yüce varlıklara çeşitli kurbanlar sunmuşlardır.

- İnsanların, tahıl, hayvan ve hatta insan kurban ettikleri olmuştur.

- Kurban, Tanrı’ya yakınlık sağlamaya aracı olan şey anlamına gelir.


- Kurban, Tanrı’nın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla canlı veya cansız bir varlığı Tanrı’ya sunmaktır.

- İslam’da kurbanın belirli kuralları vardır.

- Kurban, Allah’a şükranın bir ifadesidir. Kurban Bayramı Zilhicce ayının 9. günü başlayıp 4 gün süren bir bayramdır.

- Yahudilikte kurban mabedin yıkılmasından sonra Kurban ibadeti askıya alınmıştır.

- Yahudiler, 'Fısıh' denilen bir bayramlarında, günahların bağışlanması için kurban keserlerdi.

- Şu anda, Yahudilerin Tapınağı yoktur ve kurban kesmiyorlar.

- Günümüzde Yahudiler, günahlardan arınmak için horoz veya tavuk kurban eder, etlerini fakirlere dağıtırlar.

- Hırıstiyanlık ta ise kurban Hz. İsa çarmıhta bütün insanlığın günahları için kendisini kurban etmiştir.

- Ekmek şarap ayini bu kurbanı temsil eder.

- Dolayısıyla kurban kesmeye gerek kalmamıştır.

- Budizm ve Hinduizm’de Kurban ise, Hinduizmde çok önemli bir yer tutar ve dini hayatın eksenini teşkil eder.

- Tanrıların kudretlerini kurban sayesinde gösterdikleri inancı tartışılamaz.

- Budizm'de de Budanın heykellerine çeşitli takdimeler sunulur.

- İslâm öncesi Türklerde de Gök Tanrı’nın hoşnutluğunu kazanmak için hayvan kurban edilirdi.

- Konfüçyanizm ve Şintoizm gibi dinlerde de kurban ibadeti bulunmaktadır.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim