Diğer Dinlerde Oruç Nasıl Tutulur ?

2017-11-28 21:26 ARWEN
HİNDUİZM, BUDİZM, CAYNİZM, SİHİZM VE ZERDÜŞTLÜK

Oruç günümüzdeki biçimiyle sadece din adamları sınıfını ilgilendiren bir ibadettir.

Bu dinlerde de bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durma ve perhiz niteliğinde oruç uygulamaları bulunmaktadır.

Hinduizmde bazı oruçlar şunlardır:


Adak oruçları: Arzu edilen bir işin olması amacıyla peş peşe on beş gün tutulur.


Yıllık periyodik oruçlar: Her ayın birinci ve on beşinci günü tutulur.

Caynizmde rahipler hayatları boyunca bitkisel besinlerle beslenirler. Kuşluk veya zeval vaktinde olmak üzere günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler. Dilencilik, manevi arınma aracı olarak kabul edilir. Manastırlarda yaşayan Caynist rahipler bu geleneği yaşatırlar. Caynistler arka arkaya kırk gün oruç tutarlar.

Sihizmde, yoga ve keffaret gibi ibadetler yoktur. Onlara göre Tanrı’nın adını anmak ve düşünmek yeterlidir.

Zerdüştlerde bilinen şekilde bir oruç ibadeti yoktur. Onlarda oruç yerine fiil, düşünce ve konuşmada hataya düşmemeye dikkat etmek şeklinde bir uygulama vardır.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim