Eski Türk Dini İnançları Kısaca

2017-11-27 23:28 ARWEN
Düzenli günlük ibadetlerin ibadethanelerin bulunduğuna dair açık bilgi yoktur. Eski Türklerde ecdat mağaraları, mukaddes dağlar, yersular, hakanın otağı, obalar, abidevi mezarlar, ev veya Türk çadırı önemli dinî merasimlerin yapıldığı mekânlar olmuştur.


Baş açık, yüz ve eller göğe doğru dönük Tanrı’ya dua edilirdi. Tanrı’ya tapınma, doğuya yönelerek ve diz çökülerek yapılırdı.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim