Eski Türk Devletlerinde Hakimiyet ve Hükümdarlık Sembolleri

2017-04-26 23:41 Cumhur BULDUK
Hakimiyet ve Hükümdarlık Sembolleri

Eski Türk devletinin başında , tanınmış bir aileye veya boya mensup bir hükümdar bulunuyordu.Her hükümdar belirli hükümdarlık ve hakimiyet sembolleri almakta ve kullanmaktaydı.Böylece hükümdar hem içeride hem de dışarıda bu semboller vasıtasıyla tanınmaktaydı.Bunlar ''unvan'' ,''otağ'' , ''tuğ'' , ''bayrak'' , ''davul'' , ''kotuz'' , ''kemer'' , ''kılıç'' , ''yay'' , ''kamçı'' gibi unsurlardı.Özellikle, hükümdarın oturduğu yer ,yani devletin merkezi olan ''ordu''da hükümdarlık ve hakimiyet sembolü idi.Ayrıca çeşitli vesilelerle verdiği halka açık ''toy''larıda hükümdarlık ve hakimiyet sembolü saymak gerekir.Burada özellikle , iktidarın önemli bir vasıtası olan ''toy'' geleneğini birazcık açmamız gerekmektedir.
Toy,Türk beyleri tarafından iktidarı ve hakimiyeti bir elde toplayabilmek ve bir elden yürütebilmek için icat edilmiş ve uygulanmış bir faaliyet idi.Dolayısıyla bu faaliyet ,bütün Türk tarihi boyunca hükmetme ve hükümdar olmanın en önemli vasıtalarından biri olmuştur.Türk hükümdarları da iktidarlarını ve hakimiyetlerini kuvvetlendirmek için bu vasıtadan daima yararlanmışlardır.Fakat onlar ,toyu,sadece kendilerini iktidara ulaştıran ve hakimiyetlerini devam ettiren bir vasıta olarak kullanmışlardır, onu aynı zamanda sosyal yönü ağır basan bir devlet geleneği haline getirmişlerdir.Çünkü Türk devlet geleneğinde daima ''halk devlet için değil , devlet halk içindir'' düşüncesi ve anlayışı hakim olmuştur.Bu düşüncenin ve anlayışın doğal bir sonucu olarak Türk hükümdarları , halkı iktisadi bakımdan bütünüyle refaha ulaştırmayı ve refah içinde yaşatmayı , kendilerine başlıca gaye edinmişlerdir.Bunun için Türk hükümdarları, Göktürk Yazıtlarının ifadesiyle ''aç millet doyurmak , çıplak milleti giydirmek , fakir milleti zengin yapmak'' gibi kendilerine bir bakıma ''babalık görevi ve sorumluluğu'' yüklemişlerdir.Onlar,Bu görev ve sorumluluklarının bir kısmını da çeşitli vesilelerle yerine getirmişlerdir.


Toy, Türk hükümdarlarının özellikle iktidarlarını ve maddi güçlerini gösterdikleri ve sergiledikleri bir yer olmaktaydı.Daha da önemlisi Türk hükümdarları , kendilerine destek veren beyler ve halk için ne kadar büyük fedakarlık yapabileceklerini ve onlara nasıl bakabileceklerini bu toylar vasıtasıyla bir bakıma göstermiş ve kanıtlamış olmaktaydılar.
Toya herkesin , özellikle idarecilerin ve boy beylerinin mutlaka katılması lazım gelmekteydi.Çünkü toya icabet ,doğrudan doğruya iktidarın tanınması ve devlet otoritesi itaat anlamına geliyordu .Aksi durum ise itaatsizlik ve isyan demekti.Hükümdar tarafından cezalandırılması gerekiyordu.Nitekim Türk hükümdarları da toylarına ve kurultaylarına katılmayan beylerini ve vassallarını , üzerlerine ordu sevk etmek suretiyle cezalandırmışlardır.

Türk devlet başkanlarının verdikleri toyların . hem devletin hem de milletin temellerini sağlamlaştırmak ve kuvvetlendirmek bakımından son derece önemli rolleri vardı.Her şeyden önce bu toylar , idare edenlerle idare edilenleri bir araya getiriyor, birbirlerine karışı görev ve sorumluluklarını hatırlatmada önemli bir vasıta oluyordu.Daha da önemlisi, bu toylar, fert ile millet , fert ile devlet arasında kuvvetli bağlar kuruyor , devlet-millet bütünleşmesini sağlıyordu.

Kaynak: Türk Kültürünün Temelleri Sayfa:79


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim