Endokrin Sistem Nelerden Oluşur?

2014-12-24 21:51 ARWEN
Canlılar yaşadığı dış ortamda meydana gelen değişimlere uyum sağlamak ve iç ortamlarındaki dengeyi korumak zorundadır. İç ortamın değişmez tutulması işine homeostasis denir. Homeostasisin sağlanmasında iki sistem görev alır. Bu sistemlerden birisi sinir sistemi, diğeri ise endokrin sistemdir. Bu iki sistem gerektiğinde koordineli çalışırlar.Endokrin sistem, salgıların belli bir kanal sistemine ihtiyaç hissetmeden doğrudan kana veren glandların (bezlerin ) bir araya gelmesi ile oluşan sistemdir. Endokrin sistemin üreme, beslenme, maddelerin hücreler tarafından kullanımı, tuz ve sıvı dengesini ayarlama, metabolik aktiviteyi düzenleme, büyüme gelişme gibi pek çok görevleri vardır.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim