Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu

2014-04-09 18:41 ARWEN
Disiplin mahkemeleri, alay tümen, kolordu (Denizde ve Havada eşiti) ordu komutanlıkları. Jandarma Genel Komutanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulur.
Jandarma Genel Komutanının. Kuvvet Komutanlıklarının ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığınca diğer komutanlıklar ve askeri kurum amirlikleri nezdinde de disiplin mahkemesi kurulabilir.

Disiplin mahkemelerinin görev ve yetkisi nezdindeki kurdukları komutanlık veya kurum amirliğinin kadro ve kuruluşu ile sınırlıdır. Disiplin mahkemesi, birisi başkan ikisi üye olmak üzere üç subaydan kurulur.

Disiplin mahkemesi kurulan her yerde, bir de disiplin subayı bulunur ve bu subay duruşmada iddia makamını işgal eder. Adli müşavirlik teşkilatı bulunan komutanlık ve kurum amirlikleri nezdindeki disiplin mahkemelerinde, burada görevli adli müşavirler aynı zamanda disiplin subaylığı görevini de yapar; yani bu halde ayrı bir disiplin subayı atanmaz. Görevleri: Disiplin mahkemelerinin görevlerini, işlenen suçun niteliği ile görevleri ve sanığa sıfatı ve rütbesi itibarıyla görevleri olarak, ikili bir ayrıma tabi tutmak suretiyle incelemek gerekir.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim