Mute Savaşı Şehitleri

2013-12-20 15:25 ARWEN
-Zeyd bin harise
-Cafer bin ebi talip
-Abdullah bin revaha
-Vehb bin sad bin ebi serh
-Abbad veya ubade bin kays
-Haris bin numan bin isaf yada yesef
-Suraka bin amr bin atiyye bin hasna
-Ebu kuleyb bin amr bin zeyd bin avf
-Cabir bin amr bin zeyd bin avf
-Amr bin sad bin haris bin abbad
-Amir bin sad bin haris bin abbad
-Abdullah bin sad bin ebi serh
-Suveyd bin amr
-Mesud bin suveyd bin harise bin nable

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim