Dinimizin Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Verdiği Önem

2013-12-14 17:05 ARWEN
İslam, düşünce ve ifade özgürlüğüne büyük önem vermiştir. Kur'an'da düşünceyi teşvik eden pek çok ayet vardır. Bu ayetlerden birçoğunun"Düşünmez misiniz? Düşünmüyorlar mı?" gibi soru biçiminde olması bile insanları düşünmeye çağırmak ve özgür düşünce ortamına sevk etmek içindir. Kur'an düşünmeyi ve düşünce hürriyetini kullanabilmeleri için insanlara yol gösterir. Kur'an, insanların bitkilere, hayvanlara, göğe, yıldızlara, aya, güneşe, gece ile gündüzün ardı ardına gelişine, gemilerin denizde yüzmesine, yağmurla yeryüzünün canlanmasına dikkatini çekerek onların düşünmelerini ister (Bakara suresi, 164. ayet, Hicr suresi, 16. ayet, Mülk suresi 3. ayet, Kaf suresi, 61 .ayet.).
Peygamberimiz de hayatı boyunca düşünce ve ifade özgürlüğüne büyük önem vermiştir. Pek çok konuda arkadaşlarına danışmış, onların düşüncelerine değer vermiştir. Örneğin, Hendek Savaşı planını yaparken arkadaşlarının fikrini almış ve bu savaşta Hz. Selman-ı Farisi isimli sahabenin düşüncesini uygulamıştır.
İslam dininin düşünce ve ifade hürriyetine verdiği önemden dolayı ilmi ve fikrî hayat canlanmış, pek çok ilim dalı kurulmuş, tercüme ve telif eserler yazılmıştır. Dinimiz düşünmeyi ibadet saymış, düşünmeye ve düşündüklerini paylaşmaya teşvik etmiştir.

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim