Dinimizin Eğitime ve Eğitim Hakkına Verdiği Önem

2013-12-14 16:58 ARWEN
İslam, bilgiye buyuk önem verir. Kur anda eğitim ve öğretimin önemini gösteren pek çok ayet vardır."... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ..."(Zümer suresi, 9. ayet.),"Okul Yaratan Rabb'inin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. 0, insana kalemle yazı yazmayı ve bilmediğini öğretendir." (Alak suresi, 1-5. ayetler.) gibi ayetler bunlardan bazılarıdır.
Peygamberimiz de eğitim ve öğretime büyük önem vermiş, Mescid-i Nebi'nin yanına "suffe" denilen bir eğitim merkezi yaptırmıştır. Peygamberimizin hicretten sonra ilk işinin, mescid ile beraber bir okul açması ve Bedir Savaşı esirlerini, on okuma - yazma bilmeyen Müslümana okuma - yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakması dinimizin gerek eğitime gerekse eğitim hakkının kullanılmasına verdiği öneme işaret eder.
İlim ve hikmet Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır." (Tirmizi, İlim, 19.)

"Kim bildiği bir şeyi, sorulduğunda gizlerse kıyamet günü Allah ona ateşten bir gem vurur." (Tirmizi, İli m, 3.)


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim