Dramanın Yararları Nelerdir?

2013-10-22 22:41 ARWEN
-Problemlere duvarlı olmayı

-Fikir akıcılığı sağlar. Serbest düşünme becerisi kazandırır.

-Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.

-Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.

-Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.

-Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.

-Deneyimlere açık olmayı sağlar.

-Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlar.

-Bazı çocukların yaratıcı drama veya oyun sırasında bastırdığı rahatsız edici duyguların ortaya çıkmasına yardım eder.

-Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcıdır.

-Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.

-Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar İçin kullanılabilir.

-Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar

-Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.

-Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.

-Beden dilini kullanmayı sağlar.

-Duygularını farkına varma ve ifade etmeyi sağlar.

-Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu İlişkilerine olumlu katkılar sağlar.

-Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.

-Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahiptir.

-Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hale getirilerek kavranmasını sağlar.

-Öğrencilere öğrenmeyi kalıcı olabilmesi İçin İlgi çekici hale getirir.

-Dil gelişiminde; konuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin artması, fikirlerin ifade edilmesi. İnsanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin gelişmesi.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim