Eşitsel Drama Nedir?

2013-10-22 21:51 ARWEN
Çocuğun her konuda, her türlü eğitimini sağlamak için uygulanan eğitim ve öğretim tekniğidir. Eğitimde dramaya kısaca okul oyunu da denebilir. Bir grup etkinliği olup iletişim ile gerçekleşir.
Eğitimde drama öğrencinin; Kendini ifade etme. özgüven duygusu geliştirme, psiko-motor, zihin dil yönünden gelişim sağlama, empati kurarak çok yönlü düşünebilme, iş birliği, dayanışma, paylaşım gibi duyguların gelişimi, eğitim ve öğretimde olumlu rol oynama, rahatlama, öğrenilen bilgilerin kalıcı olabilmesi, olaylara ve durumlara farklı bakış açılarına sahip olma, demokratik ortamlar oluşturarak tartışma eleştirme ve eleştirilere açık olmayı öğrenmesini sağlayan bir süreçtir.
Eğirimde dramanın uygulanacağı durumlarda sadece bu nitelikler yeterli olmayabilir. Öğrencinin aile. çevre ve eğitimle kazandığı sosyal beceriler kendisinin etkileşimlerde dramadan etkili biçimde yararlanmasını sağlar. Sınıfta oynanan oyunlar yoluyla öğrenciler hem öğrenir hem de kaynaşır. Öğrenciler kendini sınıfin, okul ortamının bir parçası gibi hisseder. Öğrenmeye açık hale gelir. Birlikte oynanan oyunlar yoluyla "biz" kavramı oluşturulur.
Bir ders içinde yer alan drama yine kendi kuralları ile uygulanır ve yaşayarak öğrenir. Eğitimde kullanılan drama aynı zamanda yaratıcı dramadır. Drama çalışmalarındaki doğaçlamalar öğrencinin hayal gücünü kullanması ile gerçekleşir. Bu da öğrencinin yaratıcılığını ortaya çıkarır. Grup halinde yapılan etkinliklerde öğrencinin yaratıcılığını artırır.
Oynanan oyunlardaki çeşitlilik ve yaşayarak öğrenilenlerin gerçek yaşam örnekleri İle benzeşmesi öğrenciyi ilerideki yaşantısına hazırlar. Öğrenci eğitimde drama ile oyun yoluyla öğrenilen konuyu sorgular, analiz ve sentez yapar, farklı roller yaratır ve değiştirir, daha önceki bilgilerini anımsar, elde ettiği sonuçlardan dersler çıkarır bunları yaşama geçirir. Böylece sosyal ve toplumsal bir varlık olarak yaşantısında ilerlemeler gösterir.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim