Drama Köprüsü Türkü Hikayesi

2013-10-22 20:56 ARWEN
Debreli Hasan asil bir insan olarak Makedonya Vilayetinin Debre kazasında doğmustur. Eşkiya halk adamı Debre'li Hasan'ın askerde kendisine hakaret eden yüzbaşısını vurması ve dağlara kaçarak Drama civarında eşkiyalık yapmaya başlamış ve bu sırada halkın sevgisini kazanmıştır. Hasan'ın ölümü üzerine onu öven "Drama Köprüsü" türküsü söylenmiştir. Türkünün sözleri genel olarak şöyledir;
Drama köprüsü bre Hasan dardır geçilmez
Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez
Anadan geçilir bre Hasan yardan geçilmez
At martini debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin

Mezar taşlarını bre Hasan koyun mu sandın?
Adam öldürmeyi bre Hasan oyun mu sandın?
Drama mahpusunu bre Hasan evin mi sandın?
At martini debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim