Drama Nedir?

2013-10-22 20:41 ARWEN
Türkçede kullanılan "dram" kavramı Fransızcadaki sonu e ile biten "drame" sözcüğünden gelmektedir; o dilde burjuva tiyatrosu anlamına geldiği halde Türkçede ve özellikle halk dilinde acıklı oyun anlamında kullanılmaktadır.
Drama eski 'Yunancada "bir şey yapma" ya da "yapılan bir şey" anlamındadır. Bu sözcüğün başka bir anlamı da "oynamaktır". Ancak bu günkü anlamında bu sözcük yalnızca "herhangi bir kimsenin herhangi bir şey yapması" değil "belli bir kimsenin katılanlara, anlamı olan bir şey yapmasıdır".
Drama;kişiler arasında doğrudan İletişimi sağlayan; kendini ve karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir, mış gibi yapabilmedir. Dramada tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak drama tiyatro demek değildir.drama bir grup etkinliğidir. Seyirci ve oyuncu ayrımı yoktur. Bütün grubun katılımı ile anında oluşturmadır . belli bir metni yoktur ve önceden prova yapmayı gerektirmez.dekor kostüm ve aksesuar zorunluluğu yoktur. Grup dinamiğine dayalı oyunlaştırmadır , anında oluşturmayı, yaratmayı içerdiği için yaratıcı drama olarakta kaynaklarda yer almaktadır.
Yararlanıldığı alanlara göre de farklı anlam taşıyarak adlandırılmaktadır,psikoloji alanınd yararlanılan psiko-dramanın yaratıcı drama ile karıştırılmaması gerekir. Drama genel eğitim sisteminin pek çok alanında ve her kademesinde uygulanabileceği, grup dinamiğine dayalı oluşundan hareketle eğitici-eğitsel drama olarak da karşımıza çıkmaktadır. Farklı kaynaklarda benzer tanımlarla drama, yaratıcı drama, ve eğitici drama kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığını görüyoruz.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim