Bilgilerimizi Hafızamızda Nasıl Tutarİz?

2013-09-15 16:03 Fatih ELTUN
Bilgilerimizi Hafızamızda Nasıl Tutarız?

Hatırlamak, muhafaza etmek demektir. Unutmak ise muhafaza edememektir. İnsan yaşamı çeşitli öğrenmeler le doludur. Öğrenme yaşamla başlar. Kişinin ölümüne kadar devam eder.
Öğrenilen konular ya da olaylar, zihnimizde saklanır İstenildiği zaman bu öğrenilen konular zihnimizde bir düzen içerisinde canlanmaya başlar, ister istemez aklımıza su soru gelebilir. Nasıl oluyor da öğrendiklerimiz istenildiği zaman bir hatırlama biçiminde canlanıyor?
Bu sorunun cevabını insan zihninin özelliklerini açıklamakla verebiliriz. İnsan zihni öğrendiklerini saklama özelliğine sahiptir Bu özellik olmasaydı, öğrenmenin hiçbir önemi kalmayacaktı. İnsan beyni hücrelerden meydana gelir. Hücreler bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin başında hıfz etme (toplama) gelir.
Öğrendiğimiz olaylar zihnimizde depolanır. Unuttuğumuzu zannettiğimiz olaylar hipnotizma, serbest çağrışım ve rüyalarla ortaya çıkabilir.

Hafızada depolanan bilgiler rastgele bir oluşumla ortaya çıkmazlar. Mantık ilkelerine göre ortaya çıkarlar. Bu ilkelerin başında akıl yürütme gelir. Böylece imajların canlanması bir düzen içerisinde gelişir.

"Hafıza tetkik maksadıyla,dört prosese bölünse de (izlenim, akılda tutma, hatırlama ve yeniden tanıma), işleyiş bakımından bütün halinde bir prosesdir."İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim