Hafız Yusuf Efendi Kimdir?

2013-08-13 14:55 Fatih ELTUN
1857'de girit eyaletinin merkezi olan Hanya'da doğdu. Küçük yaşta İstanbul'a geldi. Müşir Şakir Paşa'nın himayesinde büyüdü. Musikiyi paşanın konağındaki musiki meclislerinden öğrendi. Bir ara Trabzon'da memurluk yaptı.6 Bildiği eserlerin çokluğu ile ünlü olan Hâfız Yusuf Efendi yaşadığı sürece hafız, hanende ve mevlithan olarak tanındı.1 Lemi Atlı ve Münir Nureddin Selçuk gibi şahsiyetlere hocalık yaptı.2 Üslubu temizdir. İyi hafızdır. İyi şarkı bestekârlarımızdandır.3
Veznecilerde, Zeynep Hanım konağının karşısında küçük bir tütüncü dükkanı çalıştırdı. Bunun için "Attar" da denmiştir. 1925 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinde öldü ve Karacaahmet mezarlığına defnedildi.4 Hacı Arif Bey'le başlayan şarkı geleneğine bağlı kalmıştır. 50'ye yakın besteleri vardır.5

Hafız Yusuf Efendi'nin, en önemli vasıflarından biri de musiki hocalığıdır. Bazı şehzadelere musiki dersi vermiş ve bir çok talebe yetiştirmiştir. Uslup sahibi bir bestekâr olarak tanınan Hafız Yusuf'un günümüze ulaşanlarının sadece birkaçı ilahi ve marş formunda olup diğerleri şarkıdır. Hicaz ma-kamındaki " Mülk-i cihan sultanı" mısrası ile başlayan ilahisi çok tanınmıştır.6
6 Öztuna, T.M.A., II / 393
1 Özalp, T.M.T., TRT, II / 29
2 Mustafa Rona, 20.yy. Türk Musikisi, Türkiye Yayınevi, 1970, s.58
3 Öztuna, a.g.e., II / 393
4 Özalp, a.g.e., II / 29
5 A.g.e., II / 29
6 T.D.V. İs. Ans., XV, 107
İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim