Ampirik (Yapay) Sınıflandırma

2013-01-21 15:20 ARWEN
Canlıları dış görünüşleri ve yaşadıkları ortama bakarak sınıflandırmaktır. Bu tür sınıflandırma günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Dayandığı temel analog (görevdeş) organlar ve şekil benzerliğidir.
Analog Organ :
Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Örneğin; yarasanın kanadı ile böceğin kanadı analog organlardır. Böyle organlara görevdeş organlar da denir.
Suni (Ampirik) Sınıflandırma

Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı ortama bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Aristo tarafından yapılmıştır. Canlılar

Bitkiler

a) Otlar
b) Çalılar
c) Ağaçlar

Hayvanlar

a) Havada Yaşayanlar
b) Karada Yaşayanlar
c) Suda Yaşayanlar

Dış görünüş dikkate alındığından nitel gözlemlere dayalı bir sınıflandırmadır. Suni sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Analog organlar; yapıları farklı ama görevleri (yaptıkları işleri) aynı olan organlardır. Analog organları analoji inceler.

Örnek : Kuşun kanadı - Arı kanadı - Sinek kanadı


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim