Gençlik ve Spor Bakanlığı

2012-05-16 23:13 ARWEN
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2011'de kurulan ilk olarak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde yer almış bakanlıktır. Önceki hükümetlerde bulunan Gençlik ve Spordan Genel Müdürlüğü'nün yerine kurulmuştur. İlk bakan Suat Kılıç olmuştur.
Görevleri

 • Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 • Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkanlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 • Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek.
 • Spor faaliyetlerinin plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.
 • Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.

Bağlı Birimler


Merkez Teşkilatı

 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
 • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar • Yüksek Ögrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Spor Genel Müdürlüğü


İlgili Kuruluşlar


 • Spor Toto Teşkilat Başkanlığı


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim