Türkiye'de Balıkçılığın Yeterince Gelişmemesinin Başlıca Nedenleri

2012-04-22 16:32 ARWEN


· Balıkçılığın daha çok kıyı balıkçılığı olarak yapılması, açık deniz balıkçılığının yaygın olarak yapılmaması,
·Modern tekne ve yöntemlerle balıkçılığın yapılmaması,

· Halkın balık tüketimi konusunda yeterli bilince sahip olamaması,

· Kaçak, usulsüz ve aşırı avlanmaların yaygın olması,

· Son yıllarda su kirliliğinin artması,

· Su ürünlerinin işleneceği sanayi tesislerinin yetersiz olması,

· Su ürünlerinin saklanabileceği soğuk hava depolarının yetersiz olması,

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim