Viral Hepatitle Savaşım Derneği

2012-03-27 22:32 ARWEN
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD), merkezi Ankara'da olan bir sivil toplum kuruluşudur.1989 yılında çoğunluğu doktor olan 20 kurucu üye tarafından kuruluşu gerçekleştirilen dernek, tüzüğü gereği, viral hepatitlerin toplumda yaygınlık ve önemini belirleyecek tanı, savaşım ve korunma yöntyemleriyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak bu tür çalışmaları desteklemek, alınan verileri sağlık kurum ve kuruluşlarıyla paylaşarak işbirliği yapmak doğrultusunda kurularak etkinliklerine başlamıştır.Amacı
VHSD, tüzüğünde belirtilen doğrultuda;


 • Viral hepatitlerin halka tanıtılması, öneminin vurgulanması, önleme ve korunma bakımından neler yapılabileceği konularında halkın bilinçlenmesini sağlamak
 • Viral hepatitlerle ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalarda bulunulması, ve desteklenmesi
 • Tanı yöntemlerinin standardizasyonunun sağlanmasına çalışılması
 • Viral hepatit hakkında istatistiksel veriler hazırlanması, toplanması ve bunların yayılması
 • İlgili sağlık kuruluşları ile bu konuda işbirliği yapılarak gerektiğinde onların uyarılması
 • Bilgileri bütünlemek üzere konu ile ilgili tüm disiplinlerin belli aralıklarla bir araya getirilmesi
 • Konusunda kurslar açılması
 • Viral hepatitle ilgili yayın yapılması ve bu konudaki yayınların iletişim araçlarıyla yayılması, arşiv ve periyodik bibliyografya hazırlanması
 • Toplantı, seminer, sempozyum ve kongreler düzenlenmesi
 • Viral hepatit hakkında uluslararası veya ulusal diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapılması amaçlarını gütmektedir.
Etkinlikleri

 • 20 Ekim 2007 tarihinde Kronik hepatit tanı ve tedavi kursu Antalya'da gerçekleştirildi.
 • Güneydoğu Anadolu bölgesi hepatit bilinçlendirme kampanyası düzenlendi. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Batman, Elazığ, Adana, Kahramanmaraş, Mardin ve Van'da konuyla ilgili toplantılar yapıldı.
 • Kronik hepatit Tanı Tedavi kursu 16 Haziran 2007 tarihinde Antalya'da yapıldı.
 • VHSD Bölge Temsilcileri Toplantısı ve Bilimsel Sempozyumu düzenlendi.
 • 3. Kronik hepatit Tanı Tedavi kursu 27 Eylül 2005 tarihinde Antalya'da yapıldı.
 • Denizli, Uşak, Antalya, Kayseri, Bursa, Adana, Konya, Afyon, Sivas ve Samsun'da VHSD Etkinlikleri altında eğitim çalışmaları yapıldı.
 • Ulusal Viral Hepatit Kongreleri düzenlendi.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim