Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği

2012-03-27 22:19 ARWEN
Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu - TKASK, Ankara'da yerleşik olan bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Onkolog Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar'ın öncülüğünde Dr. Perihan Çambel ve 56 arkadaşının girişimiyle 18 Şubat 1947 tarihinde tüzel kişiliğini kazanmıştır. Araştırmacı Hamdi Suat Aknar'ın kurduğu "Türk Kanser Tetkik ve Mücadele Cemiyeti"`nin uzun ömürlü olmaması üzerine hayata geçirilen Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu, 6 Ekim 1947 tarihinde "kamu yararına dernek" statüsü kazanmıştır. TKASK, Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) ve Avrupa Kanser Örgütleri Birliği (ECL) üyesidir


Amacı
Kısa adı TKASK olan Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu, amacını; "kanserle savaşta çağdaş düzeye ulaşabilmek için kanser konusunda araştırmalar yapmak, kanserle savaşın yöntemlerini saptayıp mücadele için kullanılabilecek kaynaklar yaratmak, kişi kurum ve kuruluşları bir araya getirerek işbirliğini sağlamak, kanser ile savaş ve kanser hastaları için gerekli yardımları sağlayarak bu alanda olumlu sonuçlar almak ile halk ve hekim eğitiminde görevler yüklenmek" şeklinde açıklamaktadır.
Şubeleri


 • Adana
 • İzmir
 • Antalya
 • Trabzon
 • Kayseri
 • Gaziantep
 • Bursa
 • Konya


Kurucu Üyeleri


 • Dr. Rasim Adasal
 • Dr. Mahmut Sabit Akalın
 • Dursun Akbay
 • Alaeddin Alpay
 • Namık Ambarcıoğlu
 • Dr. Nüzhet Atav
 • Dr. Fevzi Aybers
 • Rauf Baykal
 • Prof. Dr. Naci Bengisu
 • Türkan Berker
 • Dr. Gönül Bingöl
 • Dr. Perihan Çambel
 • Dr. Hamdi Dilek
 • Prof. Dr. Saim Ali Dilemre
 • Dr. Eckstein
 • Dr. Refik Erer
 • Dr. Muhlis Ete
 • Dr. Enver Gemicigil
 • Dr. Sait Bilal Golem
 • Dr. Süreyya Gördüren
 • Dr. Fahrettin Kerim Gökay
 • Dr. Kazım İsmail Gürkan
 • Dr. Ali Eşref Gürsel
 • Uluğ Iğdemir
 • Dr. Sükrü Fazıl İlkel
 • Dr. Neşet Ömer İrdelp
 • Dr. Şevket Aziz Kansu
 • Dr. İzzet Kantemir
 • Dr. Nusret Karasu
 • Dr. Remzi Kazancıgil
 • Dr. Cemal Kiper
 • Dr. Ali Korur
 • Dr. Avrevaya Marmaralı
 • Nusret Meray
 • Ali Nuri Okyat
 • Dr. Celal Otman
 • Dr. Cemaleddin Or
 • Dr. Mim Kemal Öke
 • Dr. Nizamettin Örgügören
 • Adnan Ötügen
 • Dr. Bedrettin Pars
 • Dr. Ertuğrul Saltuk
 • Kemal Saygun
 • Dr. Philipp Schwartz
 • Dr. Lorrin A. Shepard
 • Dr.Vet. Enver Sengir
 • Dr. Nikola Taptas
 • Dr. Zakar Tanver
 • Dr. Nimet Taşkıran
 • Dr. İrfan Titiz
 • Dr. Burhaneddin Toker
 • Dr. Orhan Toygar
 • Naşit Uluğ
 • Dr. Mazhar Osman Usman
 • Dr. Fuat Umay
 • İsmail Hakkı Ülgen
 • Dr. Süheyl Ünver


Kurumun Taşınmazları


 • Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi
 • Gaziantep Onkoloji Hastanesi


Etkinlikleri

TKASK, kanserle mücadele temelinde bir dizi etkinlik düzenlemektedir. 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve Kanser Haftası kampanyaları, kongre, sempozyum, konferans ve seminerler, Terry Fox Umut Koşusu, çeşitli yayınlar, 0800 314 9999 numaralı telefonla meme kanseri hakkında ücretsiz bilgilendirme çalışmaları, bu etkinliklerden bazılarıdır.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim