Dünyada Kaç Tane Din Vardır?

2012-03-18 23:27 Cedric
Bizim listelediğimiz 20 tane büyük din vardır.Tabi gerçek sayı bu sayının çok üzerinde olup net bir rakam yoktur.Çünkü dünyada çok çeşitli dinler olmakla beraber çok farklı inanışlarda vardı.
Dünyadaki Dinlerin Listesi


Din
Başladığı Tarih
Kutsal Kitapları
İnanan Sayısı
Hristiyanlık M.S. 30 İncil 2,039 milyon
Islam M.S. 622 Kuran ve Hadisler 1,570 milyon
Hinduizm M.Ö 1500 Kutsal Vedalar 950 milyon
Dini Olmayanlar - Hiçbiri 775 milyon
Çin Halk Dini M.Ö 270 Hiçbiri 390 milyon
Budizm M.Ö 523 Tripitaka 350 - 1,600 milyon
Kabile Dinleri, Şamanizm,
Animizm
Prehistory Sözlü gelenek 232 milyon
Ateist Tarih yok Hiçbiri 150 milyon
Yeni Dinler Çeşitli Çeşitli 103 milyon
Sihizm M.S 1500 Guru Granth Sahib 23.8 milyon
Yahudilik
Tevrat, Tanah, & Talmud 14.5 milyon
Ispritizm

12.6 milyon
Bahailik M.S 1863 Kitab-ı Akdes 7.4 milyon
Konfüçyüsçülük M.Ö 520 Lun Yu 6.3 milyon
Jainizm M.Ö 570 Siddhanta, Pakrit 4.3 milyon
Zerdüştçülük M.Ö 600 den 6000 Avesta 2.7 milyon
Şinto M.S 500 Kojiki, Nohon Shoki 2.7 milyon
Taoism Note 4 M.S 550 Tao-te-Ching 2.7 milyon
Diğerleri Çeşitli Çeşitli 1.1 milyon
Pagan Dinleri Hiçbiri Hiçbiri 0.5 milyon
İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim