Sembolleri Kim Buldu?

2012-02-29 16:35 ARWEN
Sembol, bir amacı, bir fikri ifade eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime veya şekildir. Matematikte bazı varlıkları belirtmek için kullanılan harflerle kimyada elementlerin kısa bir şekilde tanıtılması amacıyla, kabul edilen harf topluluklarına da "sembol" ismi verilmektedir. Sembol, remiz, alem, misal ve timsal manasına da gelmektedir. Örenk olarak her ülke parasının bir sembolü vardır.


İnsanların duyu organları yoluyla anlamaları zor olan bazı şeyleri, hatıra getiren her türlü gözle görülen şeyler de bu manada kullanılmaktadır. Bayrağı gördüğümüz zaman vatanı, minareyi gördüğümüz zaman camiyi hatırlamamız gibi.
İlk sembolik işaretler M.Ö. yaşamış eski Mısır ve Mezopotamyalılarda görülmektedir. Roma dünyası da sembolik işaretlere çok yer verirdi. Hatta tarihte Roma sembolleri, tartışma konusu bile olmuştur. Bazı tarihçiler, eskiden sembollerin daha çok süslemecilikte kullanıldığını belirtmişlerdir. Bugün de süslemenin ana fikri sembole dayanmaktadır.
Sembolik işaretler, bazı ilimlerde dilden daha çok kendini göstermiştir. Mesela, kimya ilminde durum böyledir. İşlemler tamamen harf semboller ile izah edilmektedir. H2O görüldüğünde hemen "su" hatırlanması gibi.

İlgili Diğer Konular

2015-01-06 16:36 melisa günaydın
gerçekten semboller çok güzel değişik değişik semboller yapanlarada çok çok teşekkürler
2015-02-20 19:40 buseya
yardımcı olmadı
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim