Fütürizm Nedir? (Gelecekçilik)

2012-02-25 21:59 Cedric
Gelecekçilik

Geçmişi bir yana bırakarak yeni yaşamı, bu yaşamın baş döndürücü hızını, makineleşmeyi övmek, geleneksel edebiyat kurallarını yıkarak yeni anlatım biçimleriyle geleceğin dinamik edebiyatını yaratmak amacını güden sanat akımı; fütürizm. İtalyan şairi Filippo Tommaso Marinetti'nin Figaro gazetesinde yayımladığı (1909) "Manifesto Futurista" başlıklı yazısı, gelecekçilik akımının başlangıcı oldu.
G. Balla, C. Carra, U. Boccioni, L. Russolo gibi ünlü İtalyan ressam ve heykelcileri de gelecekçiliği benimsediler. Fransız şairi Apollinaire de başlangıçta gelecekçilerle birleşti, bütün yeni ve ilerici akımların bu ad altında toplanmasını istedi. Ama Marinetti bu düşüneye karşı çıktı. Rus gelecekçileri ise Marinetti'nin, insan emeğini yüceltmeyip salt makineyi idealize eden ve bir çeşit teknolojiye tapmaya dönüşen sanatsal eylemini eleştirmekle birlikte, anarşizme kapılmaktan kurtulamadılar. Edebiyatta gelecekçi eğilimler pek kalıcı olamadı. Kısa bir süre sonra yerini dadacılık ve gerçeküstücülüğe bıraktı.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim