Maddenin Yapısı - Maddenin Yapısı Nedir?

2011-12-28 21:38 Misafir
Maddenin Yapısı - Maddenin Yapısı Nedir?

İlgili Diğer Konular


2011-12-28 22:57 ARWEN
Tarih boyunca insanlar maddenin yapısını merak ederek araştırmış, maddenin özü, nelerden yapıldığı konusunda tezler ortaya atmışlardır.Bu konuda ilk fikir M.Ö. Democritus tarafından ortaya atılan "Herhangi bir madde sürekli olarak ikiye bölünecek olursa en sonunda bölünemeyen bir parça elde edilir." fikridir.Democritus bu bölünemeyecek parçaya bölünemeyen anlamında ATOM adını vermiş ve maddenin yapıtaşını atom olarak adlandırmıştır.Daha sonra Dalton atomun bölünemez, içi dolu yapılar olduğunu ve her maddenin farklı atomu olduğunu göstermiştir.

Günümüz teknolojisinde atom bölünebilmesine rağmen aynı ad kullanılmaya devam edilmektedir.

Doğada bilinen tüm maddeler taneciklerden oluşmuştur.En küçük yapıtaşları atomdur.Atomlar ancak elektron mikroskobu ile görülebilen çok küçük küresel taneciklerdir. Maddeyi oluşturan atomlar arasında boşluklar bulunabilir.
2015-02-09 21:46 Misafir
Ben diyom madde olar diyo atom
2015-02-11 19:25 Misafir
gardas sana gatiliyom bu site kafadan catlak
2015-02-19 21:09 Misafir
hayır niye kafadan çatlak olsun ki
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim