Etkili İletişim Becerileri

2011-10-27 18:33 _henüzacemi_
Etkin iletişimin önündeki engeller
* Korkularımız
* Önyargılarımız
* Duyarsızlığımız
* İsim takma merakımız (etiketleme)
* Kendimize güvensizliğimiz.
* Alınganlığımız
* Sürekli kendimizi öne çıkarma merakımız (Ben-merkezciliğimiz)

Dinleme becerisi kazanma
- Hangi tür bilgileri dinleriz? Neden?
- Etkili ve doğru dinlemenin kuralları
Herkes iletişim içindedir.İletişim kurmamak olanaksızdır.
- Nasıl mesaj veririz. Mesaj bilinci oluşturma.
İletişim kurarken ister istemez içinde yaşadığımız kültürün etkisinde kalırız.
İnsan karşısındakinden neler bekler?
Duygusal banka hesabına altı yatırım.
Çevrenizde olumlu izlenim oluşturmak için nasıl davranmalısınız?

İnsanları
anlama becerisi; insanın sahip olabileceği
en büyük değerdir.
Ne söyleyeceğimizi ve

* Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına bilmek,
* Nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek,

* En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,

* Olayları basitçe anlatabilmek,
* Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,
* Dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmektir.

İletişimlerimiz neden sağlıksız hale dönüşüyor. Neden sağlıklı iletişimler kuramıyoruz?

ETKİN İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
ğ Korkularımız
ğ Önyargılarımız
ğ Duyarsızlığımız
ğ İsim takma merakımız (etiketleme)
ğ Kendimize güvensizliğimiz.
ğ Alınganlığımız
ğ Sürekli kendimizi öne çıkarma merakımız (Ben-merkezciliğimiz)

Korkularımız
- Yeni durum ve insanlardan
- Yanlış şeyler söylemekten
- Alaya alınmaktan
- Başkalarının gözünde aptal görünmekten
- Eleştirilmekten

Önyargılarımız
Önyargısız olmak mümkün mü?

Duyarsızlığımız
İnsanlar onları ne kadar umursadığınızı bilmedikçe ne kadar bildiğinizi umursamazlar.

Başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayıp, sürekli kendi yaptıklarımız, kendi durumumuz ya da kendi duygularımızla ilgilendiğimizde insanlarla olan iletişimimizde aksama olur.
Ben-merkezciliğimiz

Ben merkezci biriyle konuşmakta olan kişi kendini önemsiz hatta varlığı dikkate alınmıyor gibi hisseder. Böylece sağlıklı iletişim gerçekleşmez.
İletişim iki tarafın karşılıklı yer aldığı bir süreçtir.
KARŞIMIZDAKİNİ DİNLEME BECERİSİ
"Herkes konuşmak istiyor, bazıları düşünmekte istiyor ama hiçkimse dinlemek

HANGİ TÜR BİLGİLERİ DİNLERİZ ? NEDEN ?
KİŞİ, SÖYLENEN ŞEYİN İLGİNÇ, ÖNEMLİ VE YARARLI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ ZAMAN DİNLER
Raymond BAUER ve arkadaşları;

Alıcının gelen mesajlardan "işine geleni aldığını" keşfettiler.
HER BİLGİNİN BİR ÖNEMİ VARDIR. HER BİLGİ BİZDE KÜÇÜK VEYA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YAPAR VE HER BİLGİ MUTLAKA BİZE BİR ŞEYLER KATAR.

ONUN İÇİN HER FİKRİ VE BİLGİYİ DİNLEYİN !
BU BİLGİ
NEREDE KULLANILIR, NE İŞE YARAR
DİYE DÜŞÜNÜN ?"

ETKİLİ VE DOĞRU DİNLEMENİN
KURALLARI
F Yapmakta olduğunuz işi bir tarafa bırakın. Biri bir şey anlatırken başka bir şeyle meşgul olmayın, başka şeyler düşünmemeye çalışın.
F Diğer düşüncelerinizi geri plana itin; dikkatinizi konuşmacının ne söylediğine verin. Konuya, olaya konsantre olun
Konuşmacının gözlerine bakın.
F Konuşan kişiye doğru biraz eğilin
F Konuya ilişkin değerlendirme yapmadan önce, mesajın tamamlandığından emin olun. Hemen sonuca varmayın ve onu peşinen yargılamayın.
Kendini beğenmiş biri güzel şeyler anlatamaz mı?

F Başınızı sallayarak veya anlattıklarını kendi kelimelerinizle tekrar ederek konuşanı cesaretlendirin.
Anlatılanları kendi kelimelerinizle tekrarlamanız dikkatinizi söylenenlere vermenizi sağlar. Aynı zaman da "Ben seni dinliyorum, sana değer veriyorum ve seni anlamaya çalışıyorum" mesajı verir.
F Sorular sorarak konuya açıklık kazandırın.
"Çok mu üzüldün?"
"Her zaman mı böyle yapar?
F Dinlerken kulaklarınız kadar gözlerinizi de kullanın Yüz ifadeleri
F Çok kızdığınız ya da şaşkınlığa uğradığınız durumlarda bile önce gerçekte ne söylendiğini anlamaya çalışın. Kendinizi konuşanın yerine koyup, empati gösterin.
Dinlerken kendinize şunu sorun; "Onun yerinde ben olsaydım ne düşünürdüm ne yardım?"
F Anlamadığınızda yorum yapmayın, gerekirse doğrudan sorun

ÖZETLE:
Göz iletişimi sağlayarak, sorular sorarak, başınızı sallayarak, konuşmacının söylediklerini özetleyerek, (konuşulanlara dayanarak) bir şeyler ekleyerek, dinlemenizi engelleyecek telefonlara ve diğer engellere izin vermeyerek konuşmacıyı "gerçekten dinlediğinizi" onu ve söylediklerini önemsediğinizi belli edin.

İletişim kurmamak imkansızdır. Herkes iletişim içindedir.

İki insan birbirinin farkına vardığı anda iletişim başlar.

Boyumuzla (Yüksekliğin gücü)
- Yüzümüzle
- Sesimizle
- Bedenimizle
- Oluşturduğumuz ortamlarla

sürekli mesaj veriyoruz

"KENDİMİZİ NASIL YANSITTIĞIMIZ" ÇOK ÖNEMLİDİR.

"KENDİMİZ HAKKINDA SÖZCÜKLERİN ASLA VEREMEYECEĞİ MESAJLAR VERİRİZ."


VERILEN MESAJLAR
KARŞIMIZDAKİ ÜZERİNDE TÜM ETKİYİ BU ÜÇ KANALDAN BIRAKIRIZ
SÖZ : ------
SES TONU : ------
BEDEN DİLİ : ------

HANGİSİ NE KADAR ETKİYE SAHİPTİR?

HAREKET VE YÜZ İFADELERİMİZİN
KULLANDIĞIMIZ SÖZCÜKLERDEN SEKİZ
KAT DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

SÖZ : % 7
SES TONU : % 35
BEDEN DİLİ : % 58
(Dikkat Vücudunuz konuşuyor.A. Şerif İZGÖREN)


İnsanlar ne dediğinize değil, ne yaptığınıza bakar.

NE SÖYLEDİĞİNİZ DEĞİL, NASIL SÖYLEDİĞİNİZ ÖNEMLİDİR."
J. TSCHOHL
SÖZ VE DAVRANIŞLARIMIZDA
MESAJLAR SAKLIDIR

1- KABUL
2- REDDETME
3- UMURSAMAMA
İletişim kurarken ister istemez içinde yaşadığımız kültürün etkisinde kalırız.

Kültür; insan gruplarının dünyayı anlama ve yorumlamadaki ortak tarzıdır.

Gözlere bakma -japonlar
Kendini övme

"Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler." ( Mümin 35 )

"İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yer yüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç bir kimseyi şüphesizki sevmez."
( Lokman 18 )
"Üç şey helak edicidir:
Kişinin kendini beğenmesidir."

İNSAN KARŞISINDAKİNDEN NELER BEKLER?
F İnsan ilişkilerinin temelinde karşılıklı sevgi ve saygının yattığını unutmayın.
F İnsanları oldukları gibi kabul edin, değiştirmeye çalışmayın.
F Kendinize ve başkalarına seçim hakkı tanıyın. Baskı ve zorlamalardan kaçının.
F İnsanların övgü ve onay beklediklerini unutmayın.
F Hatalı olduğunuzda özür dilemekten çekinmeyin.
F Hatalı olduğunuzda özür dilemekten çekinmeyin.
F İnsanlara yardım edin ve onlara size yardım etme fırsatı verin.
F İyi bir dinleyici olun.
F Kırıcı ve kaba olmaktan kaçının. Daima nazik olun.
F Kendinizi geliştirmeye açık olun.
F Kendinize özen gösterin.

DUYGUSAL BANKA HESABINA ALTI YATIRIM

İki kişi arasındaki ilişki duygusal banka hesabı olarak düşünülebilir:
1. Kişiyi anlama
2. Küçük şeylere dikkat etme
3. Verilen sözü tutma
4. Beklentileri açıklığa kavuşturma
5. Kişisel bütünlük gösterme
6. Hata yapınca özür dileme

ÇEVRENİZDE OLUMLU İZLENİM OLUŞTURMAK İÇİN
NASIL
DAVRANMALISINIZ?
İçten ve açık olun

BELİRSİZ MESAJLAR VERMEYİN.
Yöneliş

Daima konuştuğunuz veya sizinle konuşan insana dönük durun.

Dinlediğinizi Gösterin

Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı hafifçe aşağı-yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin.

Dokunmaktan Kaçınmayın

Musafaha edin ki kalplerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki, birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.

Muvatta Hüsnül Hulk 16

Sahiplenmek için de dokunmayı kullanırız

- Kalabalık yerde erkekler ve kadınlar eşlerine karşı nasıl davranır?

- Yeni bir araba alan nasıl poz verir?


Tebessümü Unutmayın

GÜLER YÜZLÜ OLUN


Nezaketli olmayı ihmal etmeyin

NAZİK OLUN

Ses tonunuzu iyi ayarlayın


SESİNİZİ NASIL KULLANDIĞINIZIN VE SES TONUNUZUN FARKINDA OLUN


İFADE ETMEK İSTEDİĞİNİZ DUYGULARINIZI ORTAYA KOYACAK DURUŞ SERGİLEYİN
Jestleri Unutmayın

Ellerinizi cebinizde tutmaktan ve kollarınızı kavuşturmaktan, ellerinizle ağzınızı örtmekten kaçının.

Konuşurken Gözlere Bakın


GÖZ TEMASINI İHMAL ETMEYİN

Otururken...
- Ayaktaysanız, dik durun.

- Oturuyorsanız sandalye ve koltuğunuzu tam olarak doldurun ve arkanıza yaslanın.

Birisiyle konuşurken ve birisi doğrudan sizinle konuşurken öne eğilin ve ilginizi gösterin.

"Çevrenizden Göreceğiniz İtibar ve Saygı, Kendinize Gösterdiğiniz Özen Kadardır."
- GİYİMİNİZE DİKKAT EDİN
(Dış görünüş)
"Doğru giyinin, önemli görünün karşılığını her zaman alırsınız."

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim