Hz. Ömer Ve Nil Nehri

2011-09-12 02:08 WatchtoweR
Mısır, Hz Ömer ra'ın halifeliği zamanında fethedilmişti Mısır'ı fetheden komutan ise Hz Amr b As ra idi Fetihten sonra Mısırlılar, Amr b As ra'a gelerek bir adetlerini anlattılar: - Ey komutan, adetlerimize göre Haziran ayını oniki gece geçince, bakire bir kızı güzelce süsleyip giyindiririz Sonra Nil nehrine atarız Böyle yaptığımız zaman Nil nehri taşıp, çevresini suluyor
Amr b As ra Mısırlılara dedi ki:
- Böyle bir işin İslâm'da yeri yoktur İslâm geçmişteki kötü adetleri kaldırmıştır
O yılın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Nil nehrinde hiç kabarma ve taşma görülmedi Nil nehri mevsiminde taşmayınca, kuraklık başladı Halk göç etmeye hazırlandı Amr b As ra durumu bir mektupla halifeye bildirdi Hz Ömer ra, Hz Amr'a gönderdiği cevabında şunları yazdı:
- Şüphesiz ki sen doğrusunu yapmışsın Elbette İslâm, geçmiş kötü adetleri kaldırmıştır Sana mektubun arasında ayrıca bir pusula gönderiyorum Bu pusulayı Nil nehrine at Hz Amr b As ra, pusulayı okudu Şöyle yazıyordu:
"Allah'ın kulu ve müminlerin emiri Ömer'den Mısır Nil'ine Eğer sen kendiliğinden akmakta idiysen, şimdi de akmayıver! Fakat bir ve kudret sahibi Allah'ın emriyle akıyor idiysen, Allahu Tealâ'dan dileriz ki, seni akıtıp taşırsın" Hz Amr ra pusulayı Nil nehrine attı Bir sabah nehrin yedi-sekiz metre kadar yükselerek taştığını gördüler
O günden sonra Nil'in bu hareketi, günümüze dek sürüp gelmiştir

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim