Aklın Dini Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

2011-09-06 16:05 WatchtoweR
AKIL:

1 ) Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

2 ) Öğüt, salık verilen yol.

3 ) Düşünce, kanı.

4 ) Bellek.BİLGİ:

1 ) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü.

2 ) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek

3 ) İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü.

4 ) Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

5 ) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

SORUMLULUK:

1 ) Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.

2 ) Uyulması gereken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üstün verdiği buyruğa uyulmaması üzerine suçlu düşme durumu.

DİNİ SORUMLULUK:

Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak veya tersini ifa etmektir. Bunun sonucunda oluşacak olan sonuçlara katlanmaktır. İslam’da, dinî sorumluluğun ön şartı akıl sahibi olmaktır. Akıl, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ve iyiyi kötüden ayırt edebilme kabiliyetidir.

Aklın Dini Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

Sadece akıl sağlığı yerinde olan kişiler, yaptıklarının sonuçlarını üstlenirler. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, akıllı ve düşünebilen bir varlık olmasıdır. Ancak akıl düşünebilme ve seçebilme işlevini hiçbir baskı altında kalmadan, özgürce ve rahatça yerine getirebilmelidir. Aklın özgürce işlevini yerine getiremediği durumlarda insanlar sorumlu tutulmamıştır.

İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına girmiş herkes dinin buyruklarından sorumludur. Aklı olmayan kişi, dini anlayamaz. Bu nedenle akıl hastaları dinin emir ve yasaklarından sorumlu değildir. Hz.Muhammed(sav) bir hadisinde; “Aklı olmayanın dini de yoktur.” buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Kur’an, bütün işlerde anlayarak hareket etmeyi tavsiye eder. İnsan da aklı sayesinde yaratıcısının kendisinden ne istediğini anlar ve ona uygun hareket eder. İnsan aklıyla, dinin öğütlerini doğru bir şekilde anlayabilir, yorumlayabilir ve sorumluluklarının bilincine varabilir.

“…Doğrusu, ancak akıl sahipleri öğüt alır.” (Zümer Suresi, 9)

“… Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.”(En’am Suresi,98)


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim